تلویزیون رنگین کمان

آیا ما در خارج از کشور باید به هموطنان داخل یاری دهیم یا قدرتهای بیگانه

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=128466

لینک کوتاه

بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش پنجاه و یک
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ پاریس

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما