آیا آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند؟

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و یک: آیا رژیم آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند یا رژیم در مقابل بحران کنونی خود از درون فرو خواهد ریخت؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹


نزدیک به دو ماه است که بیماری کشنده ویروس کرونا بطور رسمی در ایران شیوع پیدا کرده است و هر روز بعلت بی لیاقتی مسئولین بدامنه وسعت آن افزوده میگردد و حکومت با نا هماهنگی کامل و با دروغ پردازی وسیع به وعده و عید توخالی وعاجز از هر گونه عملی که از پیشرفت آن جلو گیری کند،هست، و دراین رابطه بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و آخوند ها را افزایش داده است وبالغ بر 80% مردم وبه اهتمال بسیارقوی میتواند بیشتر هم باشد، از خرافات اسلامی فاصله گرفته اند،تنها امید مردم به پزشکان مردمی و پرسنل پرستاران کشور است.
نظر سنجی های مردمی میگویند بیش از 80% جامعه نگران ابتلا به بیماری ویروس کرونا هستند، فقدان تصمیم درست از جانب دولت، مردم درخانه ها خود را قرنطینه کرده اند و از اقدامات دولت به هیچوجه راضی نبوده، و متاسفانه بخشی از جامعه نیز توجه به خطرات جانی که متوجه آنهاست، ندارند.
دولت ایران از بس دروغ تحویل مردم داده است آنها را خسته کرده و توجه به امر و نهی پاسداران هم نمی کنند، البته دولت ضد مردمی شهامت اینکه اعلام قرنطینه کند را نداشته زیرا مواد غذائی حتی برای 10 روز جمعیت در تهران را نمیتواند تدارک به بیند چه برسد به تمام شهرستان ها، اولا جیبش که همان خزانه بانک مرکزی باشد تهی از پول است، و حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان نمیباشد، و تنها دولت در سایه بیت رهبری میلیاردها دزدی ازثروت مردم را دراختیار دارد، دغدغه دولت سلامت جان مردم نیست بلکه فقط نجات بخش اقتصادی است و از طرفی دولت در تمامیتش وحشت دارد از اینکه مردم با نیروهای سپاه پاسداران که درخیابانها مستقر هستند ومانع آمد ورفت مردم میشوند ، درگیری ایجاد شود ومیلیونها گرسنه برای تلاش معاش چاره را در درگیری با پاسداران به بینند.برای گرسنگان مهم نیست که در خانه ازبی غذایی بمیرند یادر خیابان براثر درگیری با مزدوران رژیم، بهر حال برای بدست آوردن تکیه نان شب خانواده بی اعتنا به ابتلا به ویروس کرونا به خیابان می آیند.
کلیت حکومت ضد مردمی و روحانیت فاسد و دزد ودستگاه سرکوبگرامنیتی با پنهان نگهداشتن آمار واقعی ابتلا به بیماری کرونا و تلفات جانی آن بمردم دروغ تحویل میدهند، در ایتالیا و آمریکا اعلام میکنند که دو یا سه هفته دیگر به قرنطینه کامل مردم ادامه دهند زیرا مبتلایان به ویروس کرونا به اوج خود خواهد رسید و تلفات جانی بی سابقه ای در بر خواهد داشت و از مردم میخواهند حتی برای تهیه غذا هم از خانه بیرون نروند آنوقت مسئولین نا لایق و مردم فریب ایران از سر ناچاری مردم را به بازگشت بسرکار فرا میخوانند آنهم پس از باز گشت مسافرین عید، وحشت رژیم از ورشکستگی کامل اقتصادی و سقوط دولت مذهبی است.
خبرهای هولناک از زندانها ، درگیری زندانیان با زندان بانان ، و فرار از زندانها، آتش سوزی و نا امنی از تحمل شرایط غیر انسانی و غیر بهداشتی باعث اعتراض زندانیان دربند درسراسر کشور شده است، ودولت نگران فرار زندانیان و پیوستن این جمعیت وسیع زندانی به خیل عظیم میلیونی گرسنگان در سطح کشور،است.
دولت ایران از سر ناچاری تقاضای 5 میلیارد ازصندوق بین المللی پول کرده است که پول موسسه بانکی سرمایه داری حتی به صورت نقد دراختیار دولت ایران بدلیل نداشتن اعتماد به آنها و بعلت مصرف آن جهت تروریستهای منطقه قرار نگرفت و بصورت بسته های داروئی و تجهیزات پزشکی در اختیار ایران قرار میگیرد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که خودعامل بخش بزرگی از فقر و بیکاری واستثمار درجهان است ،اعلام کرده که ویروس کرونا شدید ترین وبی سابقه ترین بحران اقتصادی درجهان را ایجاد کرده است که تا کنون سابقه نداشته است، و توانسته چرخش اقتصاد جهان را مختل و توقف تولیدات صنعتی را موقتا تا حد اکثر سه ماه به سکون برساند، و برای نجات خود تصویب کرده که کمک اضطراری به کشور های در گیر، به کند.
جمهوری اسلامی ایران از ترس فروپاشی به دست و پا زدن افتاده و به عناوین مختلف بوسیله چین و روسیه با دادن وعده های بذل و بخش در آینده به آنها که خواستار رفع تحریم های آمریکا علیه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم بشوند، به بهانه شرایط سخت ویروس کرونا و نداشتن امکانات مقابله با آن ، بنظرم اگر حتی کلیه ی تحریم ها بر داشته شود(البته من مخالف هر تحریمی از طرف دولت امپریالیستی آمریکا هستم) جمهوری اسلامی ایران از هم گسیخته و از هم پاشیده است، و این امر را مردم با هر زبان ممکنه تکرار میکنند “وقتی مسئولین میگویند سر کار نروید و در خانه بمانید با چه پشتیبانی” با بر گرداندن مردم از سر نا جاری بسر کار و درهفته های آینده مواجه با تلفات بیشتر وچشمگیر تر مواجه خواهیم بود، تازه دولت ورشکسته و ناتوان شرایط راعادی جلوه داده و و بازار و کارمندان را بسر کار فرا، میخواند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که ویروس کرونا توسط آزمایشگاهی تهیه شده و یک حمله ی بیولوژیک توسط سرمایه داری جهانی و آمریکا علیه چین ، روسیه و کشورهای آسیایی و آفریقائی و از آنجمله ایران بوده است، و از دستشان در رفته و در کشورهای اروپای مرکزی از جمله فرانسه ، ایتالیا و آلمان و اسپانیا هم کانون این ویروس شده اند، وموجب تلفات چشمگیروهمراه با کشاندن اقتصاد این کشورها بسمت صفر شده است رابه پذیریم، که بنظرم نمیتواند صحت کلی داشته باشد، اگربفرض نیمه نیمه چنین باشد، آمریکا باردیگر مرتکب یک خیانت علیه کل بشریت شده است.
منشاء ویروس کرونا بطور دقیق هنوز روشن نشده است، اما می بینینم و می شنویم که سران کشور های سرمایه داری تهمت های متقابل بهم دیگر زده و هر کدام زراد خانه های تولید بیولوژیک دیگری را متهم میکنند، چین آمریکا را وآمریکا چین را ، میشود از این تبادل تهمتها به این نتیجه رسید که تلفات جانی در جهان متفاوت است، البته باید توجه نمود که در مکانهای قرنطینه نشده میتواند از 15 تا 20 درصد و حتی بیشتر تلفات جانی بدهد، اگر ایران را مثال بزنیم که 85 میلیون جمعیت دارد 15 % آن میشود، حدود 13 میلیون نفر تلفات جانی ممکن است از خود به جای بگذارد، زمین گیر شده و به نابودی کامل کشیده خواهند شد این بمعنی کشتار رسمی و عمدی نیست؟ چه کسانی و کدامین دولتها مسئول این همه جنایت، علیه بشریت هستند؟
از قرار معلوم واز گزارشات عمومی چنین برمی آید که اکثریت مرگ و میرها توسط ویروس کرونا از میان بیماران سرطانی، افراد مبتلا به مرض قند، امراض دیابتی، تنفسی، سالمندان، بازنشسته گان، بیکاران ، بی خانمان ها و حاشیه نشینان شهرها وبطورکلی بینوایان وآنها ئیکه با فقر دست بگریبان هستند ، میباشند.
سرمایه داری جهانی ، برنامه های ضد مردمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حتی در مقابله با ویروس کروناآیا قصد آنرا ندارند که بخشی ازجمعیت جهان را که از رده کار و باز تولیدی گذر کرده اند و دولتها مجبورند نان بخور و نمیر بازنسشتگی ، بیمه های بهداشتی وغیره را تامین کنند آنها را از سر راه خود بردارند که بنظرم محتمل است؟ با این رفتار غیر انسانی سرمایه داری نه اقتصاد چین زمین گیر میشود و نه اقتصاد اروپا ، بلکه اقتصاد در کشورهای تحت پوشش سرمایه داری” صندوق بین الللی پول” و” بانک جهانی ” مانند کشورهای فقیر آفریقائی وعربی وایران، هندوستان و امثالهم زمین گیرشده و اقتصاد آنها به نابودی کامل کشیده خواهد شد علاوه بر تلفات جانی میلیونی،تحمل خواهند کرد.
قبول اینکه یک ویروس با این وسعت درجهان خود بخودی بوجود بیاید وموی دماغ سرمایه داران بین المللی شود آنهم با پیشرفت علم پزشکی ، و صنعت آزمایشگاهی در جهان، ساده انگاری بیش نیست.
در کشور چین که قبل از هر نقطه ای در جهان ویروس کرونا به کشتار مردم انجامید ، اما با تصمیمات درست و جدی موفق شدند در چین توسط قرنطینه و بسیج بیسابقه ملی ، ویروس راتا حدی مهار کنند، اما متاسفانه درایران مردم با حکومتی خرافاتی و آغشته و مملو به ویروس آخوندی که پشیزی جان مردم برای آنها ارزش ندارد هم تصمیم گیری شد، و به فرمان مشتی حیله گر و شیاد مانند خامنه ای و روحانی و امثالهم ، مسئله انتخابات مجلس وتظاهرات 22 بهمن و حفظ نظامشان را بر جان مردم ترجیح دادند ، تا اقدام به قرنطینه قم، و جلو گیری از پخش آن در سراسر کشور.
آکسیون بسیار جالبی که توجه جهانیان را بخود جلب کرد ، سه خانم جوانی که در ایتالیا در مقابل کاخ واتیکان صلیب مسیح را بمسخره و سخره گرفتند و گفتند و نشان دادند که دین مسیح در اروپا هم هنوز به شیادی ودروغ پردازی دینی ادامه میدهد وبیماری کرونا نشان داد که دیگراعتباری میان مردم ندارند و دکانشانرا باید تعطیل کرده و اگرجان سالم از ویروس کرونا به دربردند، بدنبال کارشرافتمندانه باشند، با آکسیون مشتی حزب الهی عقب مانده و بینوا وامنیتی درقم و مشهد در مقابله با بستن لانه های فساد، که تنها خاصیت آنها منبع در آمد برای آخوند ها بوده و باعث عقب ماندگی معتقدان به دین مخرب اسلام و در کل باعث عقب ماندگی جامعه، شده اند، و مردم ایران با کسب آگاهی دیگراعتمادی نه به روحانیت ، نه امام و امام زاده ، هیچ ارزشی برای موسسات دزدی وشیادی از قبیل حرمهای قم و مشهد قائل نیستند، واگر چنین نیست پس باید بحال این ملت و افکار پوسیده اسلامیش گریست.
آیا سلطه و هژمونی نئولیبرالیسم در جهان بخاطر ویروس کرونا بخطر خواهد افتاد، یا سرمایه داری جهانی به سلامت از این محرکه جان سالم بدر خواهد برد، و روابط سیستم جهانی بعد از کرنا ضعیف تر از حد معمول خواهد شد و دچار تغییرات اساسی و غیر قابل جبرا ن خواهد شد، و عاملین داخلی سرمایه درایران، بورژوازی نقشش را عامدانه تغییر خواهد داد و از کشتار محرومان درس عبرت خواهد گرفت یا نه بر عکس پس از از سر گذراندن و رسیدن به دوران پس از کرونا، مجددا از ملی گرائی اسلامی، ملی مذهبی اسلامی، حمایت از عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی روحانیت مرتجع، از استثمار کارگران ، مشروعیت به نظامی قرون وسطائی چون خمینی و خامنه ای شیاد، داده و با ادامه سلطه سرمایه و استثمار زحمتکشان ومحرومین ، ازآب گل آلود بنفع طبقه ی خود و صید دلار برای زندگی بهتر، تلاش مذبوهانه هرچه بیشتتر از گذشته علیه زحمتکشان و تهیدستان را پیش خواهند برد و کمک به سرکوب مخالفین سرمایه وعملکردش و مشروعیت بخشیدن به آن دولتهائیکه برای بقاء خود و رشد استثماروکشاندن جامعه به شکل وشمایل امروزایران که زندانیان زن ومرد سیاسیش آماج مستقیم اینگونه دولتها بوده وهستند وخیابانهایش مملواز معتادین زن ومرد، شده، آیا شرم آور برای مدافعین سرمایه ، نیست؟ 06.04.2020 دوشنبه برابر با 18 فروردین

 

Bayt.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat9

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.