آخرین اخبار

آواز خوان

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=117956

لینک کوتاه

حسن حسام

بر این فلات ِکُهن

باران ِمرگ

      در هر چهار فصل

مانندهی تگرگ

    میبارد

از کورش و انوشرِوان

تا وارث ِامام زمان

      با تاجها

        و عمامهها

و دشنهها و تفنگها

در دریای خون و جنون

    میرقصند

چشم

میکَنند

لب

  میدوزند

زبان

  میبرند

گردن

  میزنند

پوست

  میدرند

نشاء میکنند مردمان را

هزار

هزار

بر این خاکِ بیبهار

دهان به آواز باز کنی

گلویت را

با طنابِ بافته از دمِ اسبان

       یا الیاف گیاهان

         یا کابل برق

            یا سیم تلفن

             

چنان میفشرند،

که آواز قناری

در حنجرهی نازکت

           خاموشی گیرد

جرمت این است

        آواز خوان!

در زمستانِ بلندِ این دیار

نشسته بر شاخساری بی بار

                چهچهه میزنی

به شوقِ شکفتنِ گل

        در انتظار ِبهار

شگفتا!

چه جان ِسختی داری

         آواز خوان!

هنوز

    زندهای!

26/10/2016

                                     پاریس

   

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما