همسازی برای حاکمیت ملی و مردمی

همسازی برای حاکمیت ملی و مردمی

490
0
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:

میهمان: فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار و بخش فنی: فرشاد.

پاریس، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۸ نوامبر ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

همسازی برای حاکمیت ملی و مردمی

بدون نظر

پاسخ دادن