برچسب: رنگین کمان

آیا میتوان گفت: کوه موش زایید!

اندر توافق اتحادیه کارگران صنایع فلز و الکترونیک آلمان با کارفرم سرانجام پس از شش دور مذاکره بین نمایندگان اتحادیه کارگران فلز والکترونیک آلمان و نماینده کارفرما آنان

ادامه مطلب
راه مصدق چيست؟

ناسیونالیسم، ملی گرائی و مصدق

عده اى دانسته یا ندانسته ناسیونالیسم اروپائى را با ملى و ملى گرائى ایرانى در مفهومی برابر قرار میدهند. ناسیونالیسم دراغلب کشور هاى اروپائى شامل سازمان ها وکسانى

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.