فرزاد کمانگر٬ علی حيدريان٬ فرهاد وکيلی٬ شيرين علم هولی و مهدی اسلامیان

فرزاد کمانگر٬ علی حیدریان٬ فرهاد وکیلی٬ شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین اعدام شدند!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

فرزاد کمانگر٬ علی حيدريان٬ فرهاد وکيلی٬ شيرين علم هولی و مهدی اسلامیان

کمیته بین المللی علیه اعدام: فرزاد کمانگر٬ علی حیدریان٬ فرهاد وکیلی٬ شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین اعدام شدند!

این خبر لحظات اولیه صبح روزیکشنبه 9 ماه مه 2010 از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شد.

در اطلاعیه دادسرای انقلاب تهران توضیحات مفصلی در مورد” اتهامات” این پنج نفر اعلام شده است٬ چرا که جمهوری اسلامی ایران میداند که چه جنایتی مرتکب شده است. میداند نفرت و انزجاری که از این جنایت بیشرمانه نثار حکومت و جنایتکاران حاکم خواهد شد بی حد و حصر است. این پنج نفر فعال سیاسی بودند و حکومت اسلامی ایران آنها را را به جرم عقیده و نظر متفاوت  با حکومت٬ برای آنها پرونده سازی کرده و بیشرمانه آنها را کشت!

حکومت اسلامی ایران از روز اول با خون ریختن وجنایت متولد شده و بعد از یک نسل کشی اسلامی٬ امروز با یک نسل معترض و انقلابی روبرو شده است.

امروز که در مقابل خودش میلیونها فرزاد کمانگر را می بیند که شجاعانه علیه این حکومت فساد و تباهی و سیاهی و اسلامی مبارزه میکنند و از انسانیت و آزادی و حرمت انسانی دفاع میکنند٬ به خون ریزی بیشتر روی آورده و خشم و انزجار بیشتری را بسوی خود جلب میکند.

اعدام فعالین سیاسی باید از سوی کل جامعه و همه سازمانهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی٬ از سوی همه نهادهای مدافع حقوق انسانی و  مخالفین اعدام با موجی از اعتراض روبرو شود.

نباید در مقابل این خونریزی آشکارمشتی آخوند و جنایتکار حرفه ای که با خونسردی تمام برای دفاع از مال و مکنت و قدرت تبهکارانه خود٬ به قتل جوانان دست میزنند٬ ساکت بود.

کمیته بین المللی علیه اعدام همگان را فرا میخواند در سراسر جهان و در کردستان و در ایران٬ به خیابان آمده و به این جنایت وقیحانه و بیشرمانه حکومت اسلامی اعتراض کنند.

این جنایات دست و پا زدنهای آخر حکومتی را نشان میدهد که بر دریایی از خشم و نفرت میلیونها زن و مرد و جوان ٬ میلیونها کارگر و دانشجو و معلم ٬ از موجودیت کثیف و از دستگاه خون و جنایت و کثافت خود بهر قیمت دفاع میکند.

این حکومت رفتنی است. این فرمان انقلاب مردم ایران است. این فرمان نداها و اشکانها و میلیونها نفری است که به خیابان آمدند و صدایشان را با صدای نسل قبل از خود یکی کردند. مردم ایران سی و یکسال است علیه این حکومت شجاعانه جنگیده و هزاران نفر در این راه قربانی شده و جان باخته اند.

جنایتکاران حاکم بر ایران را باید به نیروی عظیم انقلاب مردم پایین کشید و بساط مذهب و اسلام در حکومت را برای همیشه از این مملکت پاک کرد.

ما از همگان دعوت میکنیم که خانواده های این عزیزان را تنها نگذارند. در مراسم های بزرگداشت این فعالین سیاسی اعدام شده٬ شرکت کنید و این مراسمها را به صحنه اعتراض علیه جانیان اسلامی تبدیل کنید.

کمیته بین المللی علیه اعدام به مادر فرزاد کمانگر و به خانواده فرزاد کمانگر٬ و خانواده و بستگان فرهاد وکیلی٬علی حیدریان٬ شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان صمیمانه تسلیت میگوید و خود را در غم و رنج عظیم آنها شریک میداند.

کمیته بین المللی علیه اعدام از امروز در کشورهای مختلف اروپا و در کانادا و امریکا ٬ اعلام یک هفته اعتراض بر علیه این اعدامها کرده و با سازمان دادن میتینگ و تظاهرات و اعتراضات متعدد٬ در مقابل سفارت خانه ها و در مراکز شهرها به اعتراضی گسترده علیه اعدام فعالین سیاسی و گسترش موج اعدامها در ایران خواهد پرداخت.

از مردم آزاده در سراسر جهان دعوت میکنیم که در این اعتراضات شرکت کنند. و خود مبتکر سازمان دادن این اعتراضات در محل زندگی خود بشوید. این جنایت رژیم اسلامی را باید با تمام قدرت جواب بدهیم. جمهور اسلامی باید متوجه بشود این جنایات بی جواب نخواهد بود.

در هر جایی که هستید به این جنایات حکومت اسلامی اعتراض کنید.

ننگ و نفرین بر جانیان اسلامی حاکم بر ایران

مرگ بر حکومت جنایتکار اسلامی

گرامی باد یا د جانباختگان راه آزادی

کمیته بین المللی علیه اعدام

۹ ماه مه ۲۰۱۰

اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با اعدام (قتل) پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین

حاکمیت مردم آری ! ولایت فقیه نه ! !

اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با اعدام( قتل )پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین

سحر گاه امروز ، شیرین علم هویی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی. در زندان اوین اعدام شدند. رژیم مافیایی نظامی مالی حاکم بر ایران در حالی دست به این جنایت میزند که پرونده سه تن از این افراد در حال باز نگری بوده است.

دستگاه قضایی نظام حاکم بر ایران بار دیگر بر این امر صحه گذاشت که تا زمانی که ولایت مطلقه بر این سرزمین حاکمیت دارد ،دستگاه قضایی از هیچ گونه استقلالی بر خوردارنیست و قضاء و قضاوت در خدمت قدرت حاکم و حکومت جور است.

رژیم ولایت فقیه، در آستانه خرداد ماه و سالگرد کودتای خرداد شصت علیه منتخب مردم و همچنین تقلب بزرگ در سال 88 وخس و خاشاک خواندن مردم و اعلام جنگ آقای خامنه ای به مردم، از سویی به بهانه ارتقاء امنیت اجتماعی و رعایت حجاب در کوچه و خیابان جو رعب و وحشت براه انداخته است واز دیگر سو با وسعت و سرعت بخشیدن به اعدامها تحت عنوان قاچاقچیان مواد مخدر و بالاخره با جنایت بزرگ اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی قصد دارد که با ایجاد ترس در جامعه از حرکت و خیزش آنها در آستانه سالگرد این دو رویداد در خرداد ماه جلو گیری به عمل آورد.

اما در واقع تمامی این اعمال حکایت از ترس بزرگ حاکمیت ازخیزش بزرگی دارد که او تاب و توان مقابله با آن را نخواهد داشت. ترس از خیزشی ناشی از نارضایتی عمومی جامعه که به سان آتشفشان آماده انفجار است.

آتش فرو خفته در زیر خاکستری که طی قریب به سی سال است که حاکمیت استبدادی با کودتا بر علیه ولایت جمهور مردم و با حاکم کردن فاسد ترین ها بر جان و مال و ناموس مردم  بر افروخته که هستی و خانمان مردم را سوزانده و می سوزاند است.

مجامع اسلامی ایرانیان ضمن مخالفت خود با مجازات اعدام خواهان لغو این نوع  ازمجازات است .تا استبداد بر ایران حاکم است و ولایت مطلقه خویش را اعمال میکند ابزار حکومتی او دروغ و اختناق و ترور و اعدام و دستگاه قضایی  اش وسیله ای برای سرکوب مخالفین و معترضین است.

تنها با بازگشت حق حاکمیت به مردم است که ایجاد جو اعتماد و دوستی و بر قراری عدالت امکان پذیر است.

پایه های کاخ بر افراشته بر ظلم و ستم ولایت فقیه متزلزل است و تنها تکیه بر ایجاد ترس در جامعه داردتا بدین وسیله ترس خود از سرنگونی را پوشانده و بکاهد، با گسترش اعتراضات عمومی، ادامه جنبش را ممکن بگردانیم تا ترس رژیم از سرنگونی به واقعیت بگراید و ایرانی آزادی بیابد و ایران آبادی.

مجامع اسلامی ایرانیان این ضایعه را به خانواده قربانیان و همچنین مردم ایران تسلیت میگویند.

مجامع اسلامی ایرانیان

19 اردیبهشت 89 برابر با 9 مه 2010

اعلامیه شبکه جهانی سکولارهای سبز ایران در مورد اعدام ها

امروز، خبر اعدام پنج جان شیفتهء دیگر از خیل جوانانی که بجرم عقیده و مبارزه برای تغییر حکومت در زندان های حکومت مذهبی ایران بسر می برند دل های همهء مبارزان راه آزادی را ـ که وجود حکومت اسلامی را بزرگ ترین مانع وصول به آن می دانند ـ سخت به درد آورد.

از نظر ما سکولارهای سبز، اعدام، از جانب هر حکومتی که باشد، عملی بازمانده از دوران بربریت و توحش است که از منظر حاکمان جز بکار ایجاد و گسترش ارعاب مردمان نمی خورد و از نظر ما فقط روزگار آیندهء همین حاکمان را سیاه تر از همیشه می کند.

در عین حال، هنگامی که این عمل شرم آور از جانب دستگاه قضائی حکومتی صورت می گیرد که از هیچ منطق و قانون و اخلاقی جز «مصالح نظام» اش ـ که نظامی ضد کثرت گرائی و آزادی است ـ  تبعیت نمی کند، درد و هراس آدمی نسبت به سرنوشت نسل دگرگونی خواه و آرزومند جوان ایران صد چندان می شود.

در جهانی که داشتن زندانی سیاسی ننگ هر جامعهء متمدن بوده و نشانی از سلطهء خفقان و زوال آزادی اندیشه بشمار می رود، کشتن این زندانیان معنائی ندارد جز مخالفت صریح با تک تک اصول تمدن جوامع انسانی و اعلامیهء حقوق بشر.

«سکولارهای سبز ایران» با اعلام نفرت و انزجار از عملیات غیرانسانی حکومت مذهبی ـ ایدئولوژیک در وطن مان، از همهء نیروهای آزادیخواه دعوت می کنند که صدای اعتراض خویش را بهرگونه که در توان شان است بلند کرده و اجازه ندهند که حکومت اسلامی با ارتکاب این همه جنایت بتواند ادامه یابد.

بخش مهمی از پشتوانهء آزادیخواهان، در مسیر مشکل رسیدن به روزگاران بی تبعیض ِ برقراری آزادی و تنوع عقیده، آگاه ساختن و بسیج افکار عمومی جهانیان است؛ و این وظیفهء ما است که با همهء توان در این راه کوشا باشیم.

اعضاء شورای موقت هماهنگی سکولارهای سبز

خسرو بیات ـ عدلان پارسا ـ رضا حسین بر ـ اسفندیار منفرد زاده ـ آرمان نجم ـ اسماعیل نوری علا

یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 ـ برابر با 9 ماه مه 2010

 

 

چپ دموکرات سوگوار شهدای آزادی است

خبر تکان دهنده اعدام پنج تن (فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان) از مبارزین راه آزادی خلق کردستان، شوک بزرگی را بر ذهن و روان همه آزادیخواهان و مبارزان ِ آزاده فرونشاند.

در این هنگامه‌ی حساس از تاریخ ایران، و در شرایطی که اختناق خشن و سرکوب وسیع آزادی، راه خیابان را از جنبش آزادی‌خواه و دموکراسی طلب ایران گرفته است، حاکمان تمامیت‌خواه و بی‌رحم، به زعم خود با سر صبر و راحت، دست به کشتن پاک‌ترین جوانان این دیار یازیدند تا مگر ترس و حیرت را بر پیکر مردمی حاکم کنند که چشم امید به گام‌های پیش رو، به ویژه در خرداد خون و خیزش دارند، غافل از این‌که با “بی چرا زندگان”ی روبه رو نیستند که چنین جنایت‌هایی را بی پاسخ بگذارند.

شهیدان راه آزادی شاید، بار دیگر رسالت شکستن جو اختناق و سرکوب را به دوش کشیدند تا به جامعه و نسلی که تن و جانش را قریب به یک سال است در مبارزه‌ای پی‌گیرتر ورزیده‌تر کرده‌است بفهمانند که راه پیروزی جز از طریق مبارزه میسر نیست، آنچنان که شهید فرزاد کمانگر در آخرین پیامش از زندان که خطاب به معلمان صادر کرد، چنین گفت: “مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما “الف” و “بای” امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود”. 

ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به خانواده این عزیزان ِ شهید و به همه‌ی آزادیخواهان و آزادگان، امید داریم که ملت ایران، این‌بار و به رغم همیشه‌ی تاریخ گذشته، خود را در کنار خلق کردستان و همراه با سوگواران آن دیار بر رزمگاه خون‌خواهی ایشان بیابد و موج تازه‌ای از تسخیر خیابان را، با تلنگری که این خون‌های پاک بر روان آزادیخواهی زدند، ایجاد نمایند.

از دیگر سو، بر رهبران اصلاح طلبی و مدعیان همراهی جنبش مردم ایران است، با اتخاذ موضع شفاف در محکومیت نفس اعدام از سویی و کشتار فرزندان بی‌گناه این سرزمین، همراهی راستین خود را با مردم رنج‌دیده ایران اعلام کنند.

گرامی باد یاد همه‌ی شهدای راه آزادی

گرامی باد یاد شهدای اخیر آزادیخواهی خلق کردستان و ایران

چپ دموکرات ایران

یکشنبه: ۱۹ اردیبهشت

 

 

پیام ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران

خانواده های گرامی اعدام شدگان!

به شما خانواده های قربانیان جنایت رﮊیم تسلیت می گویم و یادآور می شوم که، از آغاز، میان جانبداران حاکمیت مردم و استبدادیان خواهان حاکمیت برمردم با بمیان کشیدن پای قدرتهای خارجی، نزاع بوده است.

روشی که استبدادیان داشته اند و دارند، جنایت و خیانت و فساد بوده است و هست. اما زمان از آن آزادگان است و آنها بر عهد خود با حاکمیت مردم در استقلال و آزادی، استوار ایستاده اند و تردید در پیروزی جنبش مردم ایران ندارند.

ایرانیان!

اعدام شدگان و آنها که در انتظار اعدام هستند و همه آنها که به شکنجه و تجاوز، شهید شدند و یا در جریان جنبش پیروز، به ضرب گلوله های جنایتکاران در خدمت رﮊیم، از پا در آمدند، به شما می گویند:

برخیزید و بایستید که رﮊیم در ناتوانی است و زمان بازیافتن ولایت جمهور مردم در استقلال و آزادی، نزدیک است. این زمان نزدیک است زیرا از روز 22 خرداد 88، روز تقلب بزرگ، بدین سو، رﮊیم به هیچیک از مسائل کشور، مسائلی که خود پدید آورده ، نپرداخته و جز بکار بردن خشونت، هیچ کار دیگر نکرده است.

در جامعه هائی که رﮊیم های استبدادی داشته اند و یا دارند (نمونه چین)، هرگاه جامعه ابراز نارضائی می کرد و یا بکند وسرکوب می شد یا بشود، رﮊیم می کوشید و یا می کوشد به جامعه نشان بدهد بفکر حل مسائل او هست.

در ایران نیز، استبدادیان پیشین همین رویه را بکار می بردند:

کارهائی را برای جلب رضایت مردم انجام می دادند و با تعدیل رفتار، سعی در کاستن از نارضائی مردم بعمل می آوردند. رﮊیم شاه پیشین، دست به «انقلاب سفید» زد اما تعدیل را از یاد برد و بر شدت استبداد افزود و به انقلاب، سرنگون شد.

رفتار کنونی رﮊیم مافیاها، اگر بی مانند نباشد، کم مانند و بیانگر ناتوانی کامل رﮊیم از پرداختن به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز ایران است. در سیاست خارجی نیز، این ناتوانی را آشکارا از خود بروز می دهد.

چرا که با وجود سی سال بحران سازی و تخصص در این کار، در کار بحران اتمی نیز درمانده است. ناتوانی که رﮊیم خویشتن را در آن زندانی کرده است، فرآورده 30 سال بکار بردن ولایت مطلقه فقیه است. از این رو، به بیرون رفتن از این زندان، توانا نمی شود. از حل مسائل ناتوان، از تعدیل استبداد ناتوان، بر جنایت و خیانت و فساد است که وسعت می بخشد!

در برابر این ناتوانی، توانائی شما مردم است که می باید بروز کند. همچنان هشدار می دهم که هرگاه شما مردم ایران خواستار استقرار حاکمیت خود نگردید و برای استقرار آن به جنبش همگانی ادامه ندهید، ناتوانی رﮊیم آن را مرگ آورتر و ویرانگرتر می کند و خلاء را قدرتهای خارجی پر می کنند یعنی جانشین شما در اعمال حاکمیت می شوند و روزگار ما و وطن ما، سیاه و بازهم سیاه تر می گردد.

زن و مرد و پیر و جوان ایرانی بداند!

اعدامها می گویند رﮊیم اطمینان یافته است جنبش مردم ایران ادامه می یابد. این اعدامها و خشونت های دیگری که بکار خواهد برد، تدارک برای ماه خرداد است: از نوروز بدین سو، سرکوب را تشدید کرده است. آن را بازهم شدت خواهد بخشید.

تا مگر 14 خرداد روز نمایش جمعیت «هوادار رﮊیم» و 22 خرداد را روز فراموش شدن جنبش همگانی مردم ایران بگرداند. پس بر شما که در ایران و در خارج ایران هستید، فرض است که روزها را روزهای اعتراض بگردانید، به هر شکل که می توانید. خرداد ماه را ماه جنبش برای پایان حاکمیت استبدادیان بر مردم و استقرار ولایت جمهور مردم کنید.

جنبش ایرانیان در شهرهای مختلف کشورهای جهان، در اعتراض به اعدام ها، هم ابراز عزم استوار به ادامه جنبش و هم اظهار همبستگی ملی و کوشش برای بهم بافتن رشته های پیوندملی بود که رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی می گسلد.

این جنبش سخت ارزشمند به همه ایرانیان، از هر قوم، می آموزد که می باید به جنبش همگانی بپیوندند. می باید به این جنبش بپیوندند تا هم استبداد تبهکار از میان برخیزد و هم امید و اعتماد به فردا، روز استقرار ولایت جمهور مردم، بی غش بگردد.

در پیروزی خود تردید نکنید. برخاسته اید و ایستاده اید، بر استقامت خویش در ادامه جنبش بیفزائید.

20 اردیبهشت 1389

ابوالحسن بنی صدر

 

فرزاد کمانگر و علی حیدریان کیست

اعدام فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.