دکه بیست و دوم ماه مه

دکه بیست و دوم ماه مه

140
0
SHARE

تنها کارت هویتش بیمه نامه درمانی رایگان فرانسه برای پناهندگان بود که با ان رفت و رای داد
حکومت به شش نامزد اجازه شرکت در انتخابات داد لابد ۵۵ تایش خیلی بد بودند و یکی شان خیلی خوب ، حکومت بد است یا خیلی خیلی خوب
دکه بیست و دوم ماه مه

دکه بیست و دوم ماه مه

بدون نظر

پاسخ دادن