دعوت به جلسه رایزنی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰ برای همسازی ملی جمهوری‌خواهان لائیک و دموکرات ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

با درود فراوان

برای جایگزینی جمهوری اسلامی به جمهوری ایران ، در درجه اول نیازمند همسازی جمهوری خواهانی است که با هم همگرایی و تفاهم فکری دارند؛ 

جمهوری خواهانی که طرفدار آزادی، دموکراسی، استقلال، لائیسیته، تمامیت ارضی ایران، و حاکمیت ملت میباشند. 

جمهوری خواهانی که بر اساس تجربه و دانش سیاسی به این ادراک رسیدند که بساط رژیم جمهوری اسلامی باید برچیده شود و مبارزه برای این اقدام نمی‌تواند یک مبارزه مقطعی باشد، بلکه با یک تلاش دائمی و همساز می توان به پیروزی رسید.  

بدین منظور همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران از شما دعوت می کند تا در نشست روز شنبه ۱۴ نوامبر از ساعت ۱۸ تا ۲۲ به وقت پاریس که از راه دور و با استفاده از نرم‌افزار زوم برگزار می شود، شرکت کنید.

 دستور جلسه : 

۱ – رایزنی و یافتن رهنمودهای عملی برای همسازی ملی جمهوری خواهانی که طرفدار دموکراسی و لائیسیته در ایران هستند. 

۲ – تدارک کنفرانس ملی جمهوری خواهان طرفدار دموکراسی و لائیسیته 

همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف، فرهنگ قاسمی، کامبیز قائم مقام

 

آدرس زوم : 

https://us02web.zoom.us/j/6082516614

لطفاً پنج دقیقه جلوتر از ساعت مقرر وارد اتاق شوید 

روز و ساعت شروع جلسه شنبه ۱۴ نوامبر از ساعت ۱۸ تا ۲۲ به وقت پاریس 

این جلسه به دعوت همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران است. 

برای اطلاع شما باور نامه و اهداف همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران پیوست است. 

از همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک ایران، تا همسازی ملی جمهوری‌خواهان ایران 

  چرا همسازی ملی؟ 

مقدمه

تنها در اثر همسازی ملی میتوان به حاکمیت ملت رسید. منظور از همسازی ملی همه با هم نیست. تجربه خمینی نشان داد که شعار همه با هم می تواند در آینده به فاجعه همه با من بیانجامد. امروز بجای همه با هم بهتر است گروه هائی که با یکدیگر سازگاری و گرایش های سیاسی همگون دارند دست به اقدامات مشترک بزند. این روش نه تنها باعث تاکید بر پذیرش دیدگاه های گوناگون سیاسی که لازمه دموکراسی است می گردد، بلکه می تواند همچنین به رشد گام به گام جریانات همگرا منجر گردد. همسازی ملی به شفافیت در هویت همسازان و به تدقیق در هدف، نیاز دارد. 

تا هدفی نباشد همگرائی مفهومی ندارد. همگرائی در کنار هم قرار گرفتن به منظور تحقق اهداف مشترک، علیرغم تفاوت‌ نظرها برای ساختن ِ آینده ‌ای بهتر است.

پس همسازی دو پایه دارد : گرایش برای سازشِ با هم، و سازشِ با هم برای تحققِ اهداف مشترک.

باورنامه همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک ایران:

 ۱- سعادت ملت ایران، رفاه، آزادی، دموکراسی، سرفرازی شهروندان و تحقق ارزش های جهان‌شمول انسانی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری همه شهروندان در مقابل قانون. 

۲- ما جمهوریخواه هستیم و جمهوری ایران نظامی برخاسته از حاکمیت ملت و مبتنی بر اصول دموکراسی و عدالت در همه زمینه‌ها و در همه طبقات اجتماعی است. 

۳-  پذیرش و تضمین اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن و گنجاندن آن در قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری.

۴- لائیسیته به معنی جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت و همه نهادهای وابسته به آن.

۵ – حفظ و ارتقاء همبستگی ملی و پاسداری از استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور.

۶ – برقراری روابط عادی و مبتنی بر دوستی و احترام متقابل با همه کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه ایران. 

۷- پاسداری و نگهداری از سلامت محیط زیست و طبیعت.

۸- حذف شکنجه و خشونت و مجازات اعدام از قوانین کشور.

۹- تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی و همچنین استقلال و آزادی مطبوعات و همه دستگاه های ارتباط جمعی.

۱۰- همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران به برابری کامل حقوق زن و مرد باور دارد. 

۱۱- عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی آنان، از روستا تا استان.

۱۲- پاسداری بی چون و چرا از سلامت و بالندگی زبان و فرهنگ مشترک ملی و کلیه ی زبان های دیگر ایران زمین و فرهنگ های محلی ایران به عنوان گنجینه های اصلی تشکیل دهنده ی مبانی هویت ملی مردم ایران.

اهداف ِ همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک ایران

 ۱- جایگزین ساختن جمهوری اسلامی با جمهوری ایران و برچیدن کلیت این نظام دینی با قدرت معنوی و مادی و اقدام عملی ملت ایران و نیز با پرهیز از خشونت، با اعتراضات و تظاهرات عمومی و رد هرگونه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان. 

۲ – ما امکان جایگزینی جمهوری اسلامی و برقراری صلح اجتماعی و دموکراسی را در یک ائتلاف گسترده از نیروهای دموکرات ملی، لائیک، بدور از هر نوع هژمونی‌طلبی، عاری از هر نوع تفکرات و دخالت‌های عوامل جمهوری اسلامی و مستقل از هر قدرت خارجی می‌بینیم.

۳-  شهروندان ایرانی در امور خود از طریق انتخابات آزاد در رده‌های گوناگون کشوری، از روستا تا استان و همچنین نمایندگان مجلس شورای ملی را انتخاب و از این طریق در اداره امور کشور مشارکت می کنند. 

۴ – در جمهوری ایران کارکنان بخش های خصوصی و دولتی و اصناف و پیشه وران از حق تشکیل انجمن‌ها و سندیکاهای آزاد و مستقل و حق دفاع از حقوق خود در برابر دولتِ کارفرما و سندیکاهای کارفرمائی برخوردارند. 

۵ در جمهوری ایران انجمن های غیر دولتی کشوری و بین‌المللی از آزادی و احترام کامل برخوردارند.

۶ در جمهوری ایران هیچ یک از مقامات کشوری موروثی نیستند. جمهوری مبتنی بر آزادی احزاب و پارلمانتاریسم است. دولت و اداره کنندگان کشور در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای ملی مسئول و پاسخگو هستند و نمایندگان منتخب ملت از مصونیت حقوقی برخوردارند.  

۷- ایران متعلق به آحاد ملت آن است، همه مردمان در برابر قانون دارای حقوق و مسئولیت‌های مساوی هستند. در آن از هر گونه تبعیض و دادن حق ویژه به هر دلیل، به هرکس پرهیز می گردد. بالاترین مقامات کشوری از پارلمان رای اعتماد می گیرند. 

 ۸-  جامعه مدرن در جهت آزادی، عدالت، حقوق انسانی، استقلال، اخلاق و فرهنگ یک ملت و در عین حال در تعامل با همکاریهای علمی و فنی و مدیریتی جهانی عمل می کند. اداره ایران آینده برای این که به کمترین درصد از خطا برسد یابد افزون بر مشارکت مردم، از نیروی خلاق اهل فن و متخصصان شایسته و سیستم آموزشی مدرن و مراکز تحقیقاتی علمی پیشرفته استفاده کند تا سیستم اداره کشور زنده و فعال شود و به ارزش اضافی مادی و معنوی دست یابد در این راستا است که رشد سیاسی و اقتصادی در خدمت رشد فرهنگی و علمی قرار می‌گیرد.

مراحل عملی

گام نخست : تشکیل جبهه سوسیال دموکراتهای جمهوریخواه و لائیک، بدون هر گونه وابستگی به بیگانگان و باور مند به برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام مبتنی بر حاکمیت ملت. 

گام دوم : بررسی امکان رایزنی ملی در یک یا چند کنفرانس ملی برای ایجاد همسازی گسترده ملی و ارائه راهکارهای همسو جهت جایگزینی این نظام دینی با یک نظام جمهوری مبتنی بر حاکمیت ملت. 

گام سوم: برنامه ریزی و تدارک دوران گذار و نقشه راه و راهکارهای عملی حکومت موقت کشور.

از نظر ما سه گام بالا از یکدیگر جدا نیستند و باید همزمان پیش برده شوند.

۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ – آبان‌ماه ۱۳۹۹

همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک ایران

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.