دسته بندی: سرمقالات

از ماست که بر ماست 

فرهنگ قاسمی اگر بر کسی یا کشوری چیزی تحمیل می‌شود و اگر آن کس یا کشور مورد تجاوز قرار می گیرد تنها تجاوز کننده نیست که مقصر می

ادامه مطلب

جباریت، جنگ، مذاکره و صلح؟

فرهنگ قاسمی ملت ایران روزگاران پر درد و رنجی را می‌گذراند، جمهوری اسلامی با استفاده از روشهای گوناگون که مهمترین آنها دخالت در امور کشورهای دیگر، کوشش در

ادامه مطلب

دولت و پیچیدگی های رهبری

فرهنگ قاسمی ۵٠ سال پیش مردی سیاه پوست و خشونت پرهیز بخاطر مبارزه علیه تبعیض و دعوت مردم به اعتراضات علیه نژادپرستی ترور شد. سخنان امروز که در ادامه مبحث

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.