بخش دوم: دولت روحانی و تقیه انتخاباتی او

بخش دوم: دولت روحانی و تقیه انتخاباتی او

350
0
SHARE
بخش دوم: دولت روحانی و تقیه انتخاباتی او
بخش دوم: دولت روحانی و تقیه انتخاباتی او

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:

بخش دوم: دولت روحانی و تقیه انتخاباتی او
میهمانان: بهروز عارفی، مهران مصطفوی و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار و بخش فنی: داوود.

پاریس، ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ آگوست ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

بخش دوم: دولت روحانی و تقیه انتخاباتی او

بدون نظر

پاسخ دادن