امروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

ساعت ۲۲:۴۰

 
اعتصاب و تظاهرات کارکنان دولت فرانسه در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان

اعتصاب و تظاهرات کارکنان دولت فرانسه در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان

دسته‌بندی نشده

4 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=107429

لینک کوتاه

فرانسه شاهد اعتراض هزاران نفر از کارکنان دولت نسبت به سیاست های ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان بود.

بدنبال فراخوان ۱۰سندیکای فرانسوی*(۹سندیکای حقوق بگیران ویک سندیکای دانشجویی)برای اولین بار پس از ۱۰سال، امروز۱۰اکتبرهزاران نفرازکارکنان دولت در اعتصاب وتظاهرات خیابانی سراسری شرکت کردند واعتراضتشان را نسبت به حذف ۱۲۰۰۰۰پست شغلی طی ۵سال آینده،عدم افزایش حقوق وحتی بروز نکردنش متناسب با افزایش نرخ تورم،افزایش شارژسوسیال وعدم باز پرداخت حق اولین روز مرخصی درمانی و….،بنمایش گذاشتند.
به گزارش سندیکای ث.ژ.ت،امروز۴۰۰هزارنفردرشهرهای مختلف فرانسه در تظاهرات خیابانی شرکت کردند.بنابه گزارش همین منبع فقط درخیابان های پاریس۴۵هزارنفردست به تظاهرات زدند.
کارکنان مدارس،بیمارستان ها، دفاترپست،حمل ونقل زمینی وهوایی و….. در اعتصاب امروز شرکت کردند.
روز گذشته۹اکتبر نشست مشترکی بین سندیکاهای فرانسوی:
(CGT, CFDT, FO, CFTC, FSU, Unsa, Solidaires, Unef, UNL et FIDL)
جهت سازمان دادن اقدام مشترک دراعتراض نسبت به سیاست های ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان ازجمله نسبت به کاهش حق مسکن،افزایش شارژسوسیال ، اصلاحات درباره کارآموزی وکارآموزان،اصلاحات درباره بازنشستگان و…. برگزارشد که متاسفانه مابه ازای عملی نداشت وقرارشد۲۴اکتبر دوباره نشست مشترکی در همین رابطه برپاشود.
اما تا آن تاریخ سندیکای ث.ژ.ت فراخوانی برای اعتراض نسبت به لایحه قانون کار ضدکارگری ماکرون بتاریخ پنج شنبه۱۹اکتبرصادرکرد.

*Solidaires ;

Force ouvrière (FO) ;

Fédération autonome (FA) ;

Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

Confédération générale du travail (CGT) ;

Union nationale des étudiants de France (Unef) ;

Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) ;

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

une première depuis 10 ans – pour protester contre les projets du gouvernement (suppression de 120 000 postes en cinq ans, rémunérations gelées, jour de carence ou encore menaces sur le statut).

اعتصاب و تظاهرات کارکنان دولت فرانسه در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما