تلویزیون رنگین کمان

از آرشیو: بهزاد کشاورزی “تنوع عقیدتی روحانیون شیعه در انقلاب مشروطیت”

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=120125

لینک کوتاه

انقلاب مشروطیت ایران – پیدایش و دستاوردها
دو قرن پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد و استثمار، همگام با نخبگان نو اندیش و برخی روحانیون میهن دوست به پاخاستند و با خودکامگی شاهان قاجار مبارزه کردند تا حکومتی بر پایه عدالت ، اراده و رای مردم وجامعه ای آزاد و پیشرو بر قرارسازند.
کارزار ایرانیان ، صد و هشت سال پیش به ثمر نشست. مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و به دنبال تصویب قانون اساسی مشروطه، اولین “مجلس شورای ملی ایران” تشکیل شد. در آن مقطع تاریخی ، چنین گونه حکومت برخاسته از رای ملت ، در مشرق زمین کمیاب و استثناء بود و بسیاری براین باورند که الهام بخش دیگر جنبش های پیشروی منطقه گردید.
اما درطول این یک قرن ، ” مشروطه ی ایران” به سوی تکامل – چنان که در نظر داشت – پیش نرفت. فراز و نشیب حاصل از جدال مشروطه خواهان و مشروعه خواهان و دخالت شاهان مستبد در امر حکومت و زیر پای گذاردن قانون اساسی مشروطه، پیکر بیمار مشروطه ی ایران را به انقلاب بهمن پنجاه و هفت سپرد.

چگونه شد که چنین جنبش مترقی نه تنها بسوی تکامل پیش نرفت بلکه ، حکومتی دینی و به عبارت دیگر همان مشروعه خواهی برآن چیره شد؟

با این پرسش نشست نود وهشتم “انجمن گفتگو و دموکراسی – پاریس ” انجام می شود.

سخنرانان:
•محمد امینی/ مورخ و نویسنده: باز بینی و بازشناسی انقلاب مشروطه ( بررسی زمینه های تاریخی دربازگشت از سکولاریسم و مدرنیته به دولت دینی )
•بهزاد کشاورزی/ مورخ و نویسنده: تنوع عقیدتی روحانیون شیعه در انقلاب مشروطیت
مدیریت نشست: حسن مکارمی

برگزارکننده: انجمن گفتگو و دموکراسی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
۱۴ تیر ۱۳۹۳ – ۵ ژوئیه ۲۰۱۴ پاریس

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما