معرفی رسانه و بنیاد رنگین کمان

منشور و اصول راهبردی سایت و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان (بنیاد آزادی اندیشه و بیان)

سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان،بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد. بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی‌میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند. تاریخ گواهی می­دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه، نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی است بلکه صدای آزادی خواهانِ مستقل، دمکرات و لائیک را با زور، شکنجه، زندان و اعدام در نطفه خاموش ساخته است. بی‌ تردید ما با این رژیم سرآشتی ‌نداریم و خواهان بر کناری آن هستیم.

اگر چه سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، یک سازمان سیاسی نیست اما لازم دانسته شد اصولی که باور بنیانگذاران است را اعلان کنند تا جایگاه سیاسی آین بنیاد برهمگان روشن شود. وانگهی ما در اندیشه با هر گونه دگماتیسم در تقابلیم و از آنجا که هدف ما روشنگری است پس با نقد این اصول از سوی ارباب اندیشه در تعاملیم.

در سایت ما آزادی تا جائی وجود دارد که ایجاد نفرت به افراد، گروهها، باورها وادیان نکرده و باعث نفی آزادی دیگران نشود. در نظر ما حق آزادی جهانشمول است و نسبیت پذیر نیست. بر اخلاق پا می فشاریم، پس انتشارات در سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی ما،باید با نام واقعی افراد وخالی ازهرگونه توهین و عبارات بی ادبانه باشد.

رنگین کمان به اصول زیر پایبند است و در جهت استقرار آنها تلاش می‌کند :

بنیاد سیمای آزادی اندیشه و بیان، با تکیه بر درک اتحاد پایدار، آگاهانه و سازنده ، منشور و اصول راهبردی خود را منتشر کرده و امید دارد که در فضایی بی­ آلایش برای نگرش­های مختلف عرصه­ ای نوین بگشاید و بی هیچ قضاوتی به بحث و بررسی نظریه­ های مختلف دامن زند و این پروسه را به پیشببرد و در دسترس همه­ مبارزان راه آزادی قرار ­دهد. باشد که سیمای آزادی اندیشه و بیان، ابزاری مؤثر برای همسازی آزادیخواهان گردد. برنامه های عملی بنیاد سیمای آزادی اندیشه و بیان و همینطور شیوه کار آن به شکل زیر طراحی‌ و اجرأ میگردد :

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.