مقالات وارده

علل و عوامل ترور در ایران (امین بیات)

11 ماه گذشته
382 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
https://rangin-kaman.net/?p=96471

لینک کوتاه

QR Code For:  علل و عوامل ترور در ایران (امین بیات)

داستان جمهوری اسلامی ایران و ادامه و بقاء رژیمش بسته به ترور،جنگ، زندان ، شکنجه و اعدام، دارد، رژیم ایران حداقل درافکار عمومی پرونده ترور قتلهای زنجیره ای درداخل و خارج از کشور، که به کشتن سیصد نفر توسط باند ترور رژیم از پای درآمدند، وقتل های دسته جمعی در سال ۶۸هزاران نفر ، وهزاران اعدام ازفرزندان اقشارمختلف جامعه، و میلونها آواره، در جهان
که ازدست ظلم و تعدی به حقوقشان توسط آدم کشان جمهوری اسلامی ، فرار کرده اند، را دارا میباشند. اماوقیحانه سردمداران رژیم ترور ادعا میکنند که خود آنها گرفتار ترورسیم داخلی بوده اند، و این در حالیست که علاوه بر ایران سالهاست درکشورهای همجوار عراق، سوریه، و…
به ترور نیروهای مترقی اینگونه جوامع سر گرم شده اند، و در آخرین انتخابات بطور بی سابقه ای بر حریف زرنگتر از خود باختند و برای جبران این ضایعه همچون همیشه در صدد تروریزه کردن افکار عمومی و نا امن کردن جامعه بر آمدند واینبار ناشیانه تاتری سر هم بندی کردند، و آنرا حمله تروریستهای داعشی به دو محل استراتزیک رژیم به افکار عمومی جهان ارائه دادند.
بهره بر داری عوامل امنیتی رژیم و در راس همه فرمانده قوای شکست خورده در همه زمینه ها، از این حمله تروریستی که آنرا به تروریستهای پان اسلامیست سنی ایرانی داعش، نسبت دادند به اندازه کافی سود جستند، و فریاد بر آوردند که داعش به دو مرکز اصلی قبر جلاد جماران و خانه ملت که امروز شده خانه حزب الله( عاملین بخش زیادی از ترورها) حمله کرده اند، و عوامفریبانه شعار سر دادند که اسلام در خطر است و برای فریب افکار عمومی و جبران ضایعه باخت انتخابات اقدام به تهیه فیلمی که بازیگران آن پاسداران رژیم بودند را به روی صحنه هدایت کردند، تا زمینه ترور و خفقان و محدود کردن آزادی، در افکار عمومی داخل و خارج را موجه جلوه دهند. این آگسیون ضربتی ناشیانه درست دوهفته پس از شکست انتخابات ساخته و پرداخته افکار علیل وتروریستی سپاه و خامنه ای میباشد.
داعش سنی و داعش شیعه هر کدام برای به کرسی نشاندن حکومتی بر اساس قوانین ارتجاعی عصر حجردر کشورهای اسلامی خود خوانده به زور ترور و کشتار، گوی جهالت را با کشتن همدیگر از هم می ربایند، و زمینه جنگ شیه و سنی را در افکار عمومی آماده کرده و میکنند.
داعش سنی، دست در دست اخوان المسلمین مصرو سوریه، طالبان، القاعده، حزب توسعه و عدالت ترکیه، و جمهوری اسلامی (داعش شیعه) جهت بر پائی حکومت اسلامی در تلاشند، تنها تفاوت
در اتخاذ تاکتیک های آنهاست، و د ر کلیت همه آنها حامل ایدئولوژی و فرهنگ عقب افتاده و ارتجاعی اسلامی و وابسته به طبقات ستمگر و استثمار گر و تنها وسیله ابزار پیشرفت آنها اتخاذ خشونت و قهر عریان مذهبی سنی و شیعی علیه کلیه جریانات مترقی، دمکرات، ملی و آزادیخواه کشور های مطبوعه خود میباشند، ودر حالت شکست و نرسیدن به منظور و مقصود خود ، آلت دست
و خدمتگزار قدرتهای سلطه گر، استیلاگر، طبقات مرتجع و استثمار گر، محلی و جهانی قرار میگیرند.
قدرتهای محلی از اینگونه طوایف مزدور برای سرکوب کارگران و زحمتکشان و نیروهای مترقی و آزادیخواه جهت تداوم استثمار و توسعه طلبی اقتصادی، سیاسی و نظامی سود جسته مانند روابط امپریالیسم آمریکا و کشورهای متروپل سرمایه داری با القاعده، با جمهوری اسلامی در حمایت و نگهداری از سیستم تروریستی تا زمانیکه تاریخ مصرف دارند، استفاده کرده تا بتوانند با نا امن کردن اینگونه کشورها ثروتهای جوامع عقب نگهداشته شده و اسیر مذهب و خرافات، را به آسانی چپاول کنند.
داعش سنی، که نتوانست به “خلافت اسلامی” در عراق و سوریه و… تحکیم بخشد به تلاش مزورانه تروریسم دل بسته و در گوشه و کنار جهان جان مردم را بیرحمانه میگیرند، که البته تلاشی بیهموده و محکوم به نا بودی میباشند.
داعش شیعه، از قماش ایرانیش (رژیم جمهوری اسلامی) پس از ۳۸ سال کشتار، ترور، زندان، شکنجه و اعدام هنوز سیر نشده و فرمانده کل قوا تازه دستور ” آتش به اختیار ” داده، البته اینهم تلاشی بیهوده و محکوم به نابودی است، رژیم در منطقه برای نفوذ سلطه گرانه اش در باطلاق گیر کرده و حضور پاسداران متجاوزش را در خاک کشور های همسایه ، علاوه بر به هدر دادن ثروت جامعه و مردم عاقبت دست از پا کوتاهتر مجبور خواهد شد که بناچار به ایران بر گردند و در ایران با داعش بجنگند که از هر طرف که کشته شود به نفع اسلام است.
دعوا و جنگ پاسداران جمهوری اسلامی با داعش و سایر گروههای تروریستی در منطقه، نبرد دو نیروی بغایت مرتجع و وحشی است، تنها برای رسیدن به اهداف ارتجاعی، سلطه و نفوذ به سرزمینهای یکدیگر و رواج قوانین سنی یا شیعه است.
جمهوری اسلامی ایران به عبث و بدورغ تلاش میکند از” حمله” تروریستها سنی برای خود جایگاه ویژه و مطمئن بسازد، خامنه ای در سرازیری سقوط قرا گرفته و چاره ای جز تسلیم در برابر خواستهای مردم ایران ندارد، دوران آن که اعمال تروریستهای داعش در جهان را بفال نیک بگیرد، وچنان جلوه دهد که رژیم ایران هم مورد تهاجم تروریستی قرار گرفته، مظلم نمائی کند،و در جو ترور و اختناق و نا امنی بتواند به حکومت ننگین خود ادامه دهد، سپری شده است.
این ترور اگر آنچنانکه سپاه به داعش نسبت داده است باشد، یا صحنه سازی سپاه بعد از شکست انتخابات باشد، نشان از پوشالی بودن سپاه و دستگاه امنیتی رژیم دارد. درپیدایش”خلافت اسلامی عراق و شام” بهتر است به نقش دین حالا چه از نوع شیعه اش و چه ازنوع سنی اش در ارتباط با مردم ایران و دیگر کشورهای عقب نگهداشته اسلامی کنکاش شود.
بنیاد گرائی اسلامی و تحجر دینی برای مردم ایران و کشورهای عرب زبان نقشی اساسی در سرنوشت این ملتها بازی کرده است، این نقش با دخالت دین در دولت و اداره کشورها در ایران و در ترکیه و کشورهای عربی نقشی عقبگرا و خانمان برانداز داشته است، عملکرد دین در تغییر زیر بنای فرهنگ ملی این کشور ها و بخصوص در ایران نقش فلاکتباری در عقب گرائی و رواج خرافات، فساد اخلاقی و دگرگون کردن نظام خانواده و…بازی کرده است، بخصوص در کشورهائیکه دین و دولت در هم آمیخته شده است خود کامگی کامل و استبداد مطلق مذهبی شدیدا کلیه فعالیتهای زندگی خصوصی ، اجتماعی، سیاسی مردم را در کل در کنترل دین مداران قرار داده است.
ایدئولوژی اسلام بر عکس مسیحیت که مرزهای قومی را از بین نبرد، ایدئولوژی خودآگاهی ذهن انسان مذهبی را جانشین خود آگاهی قومی در اینگونه جوامع تحت سلطه خود گردانید، عملا برابر حقوقی، حقوق بشر در این جوامع دین زده کنترل و از بین رفته است، میتوان نتیجه گرفت که در جامعه ایکه اسلام و دین اسلام یا سنی سرنوشت مردم را بر مبنای قوانین شریعت بخواهند پیش ببرند همچون ایران، ترکیه ، عراق، عربستان و…در کل نقش باز دارنده در روند رشد خودآگاهی مردم این جوامع نقشی منفی و عملکردی عقب گرا و ارتجاعی ایفا خواهد کرد، سیاسی شدن دین یا اسلامی شدن کشور ها در منطقه با انقلاب اسلامی پنجاه و هفت در ایران شروع شد، پیروان اسلام شیعه و سنی معتقدند در کشورهای اسلامی صرفنظر از زبان، محل زندگی، مناسبات اقتصادی و…یک ملت واحد هستند و مسئله ملی و ملی گرائی و آزادیخواهی و حقوق انسان جائی و محلی در تعالیم و قوانین اسلامی ندارد، عامل سنت گرائی اسلامی مقدم بر عامل ملی گرائی در اینگونه جوامع شده است.
در این کشورها که اداره امور بر طبق موازین اسلامی و یا قوانین شریعت(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)بوسیله سلطه حکومتداران خود کامه از مدارس تا سطوح بالاتر اداره میشود،آهنگ عقبگرائی با شتاب سنگین خرافات همراه با تمامیت خواهی، ظلم و تعدی مضاعف با رفتارهای غیر انسانی با مردم برای به اطاعت کشاندن آنها میباشد، جالب است که در اینگونه کشورها هیچگونه نشانه مثبت ملی و مترقی ، آزاذیخواهی و… دیده نمیشود و بر عکس اگر نشانه هائی از ترقیخواهی و آزادیخواهی دیده شود با وحشیانه ترین وجه ممکن توسط امت حزب الله سرکوب میشود، بی جهت نیست که در ایران تفکرات”اصلاح طلبانه”و آزادیخواهی که حتا مسلمان هم هستند و از خودیهاشان بیرحمانه بازداشت، شکنجه، مورد آزار و اذیت ّبا شیوه های قرون وسطائی و…آنها را سرکوب میکنند، سی و هشت سال است که مردم ایران دچار بختک رژیم اسلامی (ولایت فقیه ) حاکم بر جان و مال آحاد جامعه که با جنایات امروز”داعش “هیچ تفاوتی ندارد رنج میبرند و گرفتارند، مگر “خلافت اسلامی عراق و شام”چه کرده اند جز اعمالیکه دست اندر کاران فاسد و جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی در ایران انجام داده اند برای نمونه قتل عام زندانیان سیاسی ، قطع دست، سنگسار، شکنجه، شلاق، اعدام، تجاوز و تبعیض آشکار روز افزون در جامعه انجام داده اند.
نقش امپریالیسم آمریکا و شرکاء در پیدایش “داعش”و تروریسم جهانی، و چگونه آمریکا و عربستان سعودی سازمانهای تروریستی طالبان و القاعده را ساختند و بجان مردم منطقه انداختند:
قدرتهای امپریالیستی با بی ثبات کردن منطقه توسط همین گروههای اسلامی (شیعه و سنی)جای پای خودرا محکم کرده و هیچ سودائی جز چپاول ثروت منطقه در سر ندارند، و این گروهها و کشورها آلت دست مطامع روز افزون قدرتمندان متجاوزند، پس از اینکه َشعله های روز افزون بهار عربی در منطقه دیده شد ومیرفت تا همه جا را روشن کند، سرمایه داری جهانی را بوحشت انداخت و از ترس اینکه پایگاهای نظامی آنها که در منطقه دارند بخطر نیفتد که میرفت خطر آنها را تهدید جدی کند و همچنانکه نتوانستند نیروهای پیاده خود را در عراق دراز مدت نگهدارندو خطر منافع دراز مدت آنها را تهدید میکرد بفکر چاره انداخت و در این برهه نیروهای ارتجاعی مذهبی عقب مانده و متحجر اسلامی از نوع شیعه و سنی را تقویت کرده، بودجه های کلان در اختیارشان قرار دادند ، نمونه های آشکار این عملکردها را میتوان در افغانستان، در ایران پنجاوهفت در تونس در گذشته و در یمن، لیبی، مصر و سوریه، مشاهده کرد، سرمایه داری جهانی که سخت در بحران داخلی غوطه ور است از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و “خطای تاریخی” خود را در مصر در مورد اخوان- المسلمین با یک کودتای خونین جبران کرد، و خیال دولت نژاد پرست اسرائیل را برای مدتی راحت کرد، تا به بازی کشتار خود در غزه ادامه دهد، برای مهار منطقه نفت خیز جهان در خدمت منافع سرمایه داری جهانی باند ها و نیروهای تروریستی و جریانات مختلف که اغلب در منطقه رقیب هم میباشد ولی در چار چوب” امت” اسلامی قرار دارند را باضافه نیروهای زبده و تربیت شده از اروپا و آمریکا به میدان جنگ گسیل کردند و توسط دولتهای دست نشانده خود، عربستان سعودی، ترکیه و قطر با چراغ سبز امریکا و انگلیس و شرکاء جنگی آنهم با تجهیزات مدرن ترین وسایل جنگی در برابر چشمان جهانیان به نمایش وا داشتند تا نشان دهند اگردخالت نظامی نکنیم بوسیله این نیروی وحشی منطقه را به آتش میکشیم، تا مردم و نیروهای مترقی در اینگونه جوامع را وا دارند بجای تلاش و فعالیت روز افزون مبارزه جهت تغییر سیستم ها ی دیکتاتوری و کسب آزادی و استقلال انها را در شرایطی قرار دهند که برای نجات جان خود آواره کوه و بیابان در جهان شوند، اکنون منطقه بصورت بی ثباتی، نا امن و هرج و مرج کامل در آمده و از طرف دیگر میدان برای جولان ضد انقلاب سرمایه داری جهانی از وجود معترضین و آزادیخواهان ترقیخواه پاکترشود، اوج تراژدی رها کردن مردم در چنگال و کشتار بیرحمانه آنها توسط”داعش”بود که با عقب نشینی نیروهای کرد اقلیم کردستان عراق همراه بود، تمام داستان میچرخد بدور سر دولت اقلیم کردستان عراق که هر روز بیشتر بدامن امپریالیسم پناه میبرد و به وعده های سرمایه داری که همان اعطای خود محتاری و جدائی طلبی است، دل بسته اند، و با هماهنگی آسمان منطقه را زیر نفوذ و چتر پرواز بمب افکن های آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی با هدف “بشر دوستانه”برای ّبه آتش کشیدن زندگی مردم بی پناه و محروم منطقه میگذارند، جمهوری اسلامی ایران رهبران القاعده را در ایران پناه داده و پل عبور و مکان امنی برای تروریست ها هموار کرده بود و میکند، بارزانی و دارو دسته مرتجعش امروز پایگاه امریکائیها و انگلیسها شده اند، با تصرف شهر موصل ویا تحویل این شهر به دولت اسلامی نیازمندیهای مالی نظامی دولت اسلامی عراق و شام با دستیابی به ثروت بیکران منابع مالی و تسلیحاتی بسیار وسیع که از تصرف بانکها و ارتش عراق بدست آوردندو امروز مجبور به باز پس گیری این شهر شده اند ، یعنی هزینه جنگ با دولت جنایتکار اسد و در آزاد سازی موصل از جیب مردم بی پناه و فقیر ایران پرداخته میشود.

دولت ارتجاعی ترکیه با باز کردن دروازه های خودبروی آوارگاناز یک طرف و از طرف دیگر پرورش و استخدام نیرو برای “داعش”از طرف دیگر و بعنوان یک عضو ناتوو با فرمانبرداری و اطاعت از اربابان ناتو خود کمک بسزائی در بوجود آوردن این جو در خدمت سرمایه داشته است و از طرفی با چالشهای جدی با “پ کا کا”و نا رضایتیهای عمیق مردم ترکیه روبروست، دولت ترکیه بصورت پنهانی با خلافت اسلامی در ارتباط بود، و نفت ارزان از “داعش”دریافت میکرد و سود باد آورده به جیب دولت فاسد اسلامی ترکیه ریخته میشد، شرایط امروز دولت ترکیه مانند آن قمار بازیست که تمام سرمایه را باخته همه چیز را به آخرین شانس در قمار ژئو پلیتیک منطق گذاشته است، که سخت در اشتباه و محکوم به نا بودی است.
“داعش”یا” حکومت اسلامی عراق و شام”بگفته محافل امپریالیستی دارای ده ها هزار و مرد جنگی دوره دیده و مسلح به مدرن ترین سلاحهای روز بودند، جالب است آماده کردن چنین نیروی عظیمی کار کسی جز خود سرمایه داری جهانی نبود آنهم با پیشرفته ترین سلاحهای ممکنه که کار کردن با این سلاحها احتیاج به متخصصین ورزیده و دوره دیده نظامی داشت، صد البته قبل از به حرکت در آوردن این هیولای عجیب آنهم فقط جهت بی ثباتی و ویرانی و آتش زدن و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع که توسط سرمایه داری ترتیب داده شده بود، تبلیغات عوامفریبانه غرب و امریکا وقیحانه است که بمرم جهان تفهیم کنند با این نیروی ارتجاعی و وحشی در حال مبارزه و در جهت نا بود کردن آن میباشند و این در حالیست که محافل سرمایه داری جهانی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی نقش خود را در براه انداختن آن ارتش منظم بپوشاندند، که خوشبختانه شیرازه اش از هم پاشیده شد، جای سئوال است که واقعا “داعش”نماینده واقعی اسلام است؟یا جمهوری اسلامی ایران ؟آیا جنگ شیعه و سنی است؟ به تشابهات فراوان این دو نیروی ضد مردمی میتوان اشاره کرد، امپریالیسم آگاهانه جنگ مابین شیعه و سنی را در منطقه براه انداخته و نیروهای آنها را در مقابل هم بصف کشیده است، “داعش”اقدام به کشتار دسته جمعی کردهای ایزدی و مسیحی کرد و مردان را می کشت و زنان و دختران را به اسارت میگرفت، تجاوز و بفروش میرساند، دقیقا همچون صدر اسلام رفتار کرده است، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به کشتار دسته جمعی کرده هزاران نفر ا زندانیان سیاسی را اعدام کرده است، کشتار و اخراج غیر مسلمانها یا غیر شیعه در ایران، کشتار کردها در کردستان ایران کشتار شهر پاوه یا سنندج وزن ستیزی از جنایات در قبال نیمی از جامعه و…تشابهات بسیار زیادی همپالگی جمهوری اسلامی (شیعه)و خلافت اسلامی عراق و شام(سنی) از خود تا بحال نشان داده اند .کدامیک نماینده “اسلام واقعیند”؟ ترور،تروریسم، نه در جامعه انسانی جهان معاصر و همچنین به آزادی و دمکراسی نه فقط تعلق ندارد بلکه هر گز به این گونه تعلقات انسان امروز اعتقاد و ایمان نداشته و به اشگال گوناگون بر علیه آن نیز برخواسته و عمل نموده است، به حقوق شهروندی و رعایت آن نیز پایبند نیست، در جهان امروز، کوچکترین جائی برای چنین آدمهائی و با این چنین ایدئولوژی هر گز وجود خارجی نداشته و هر گزهم نخواهد داشت. ترور مخالفین دیگر اندیشان هم وطن در آندرون میهن و در خارج از کشور نیز، این چنین فرهنگ و ایدئولوژی هایی را در خود آشکارو نهفته داشته و دارد، در بند کشیدن انسانهای آزاده و دیگر اندیشان هم میهن نیز خود نوعی ترورپنهان است که با ترفند های موذیانه آنرا در اذهان بیدار جامعه بدور نگهداشته اند، و متاسفانه امروز در ایران برای بقای رژیم رژیم اسلامی دست اندر کاران اقدام بهر جنایتی زده که آخرین آن همین سناریوی ساخته و پرداخته شده سپاه و حمله مسلحانه به قبر خمینی و “خانه ملت” بود نمونه های اینگونه شقاوت و تروریسم در گذشته کم نبوده است ،برای نمونه بمب گذاری در محل قبر “امام رضا” در مشهد در گذشته.

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat۹

علل و عوامل ترور در ایران (امین بیات)

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما