جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا

امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ۰۲:۵۵

 
کشته شدن افراد بی گناه توسط جمهوری اسلامی

کشته شدن افراد بی گناه توسط جمهوری اسلامی