امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

ساعت ۰۸:۲۹

 
نیرو های ترکیه در شمال سوریه

نیرو های ترکیه در شمال سوریه