امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

ساعت ۰۴:۱۱

 
نیرو های ترکیه در شمال سوریه

» نیرو های ترکیه در شمال سوریه