جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا

امروز چهارشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۷

ساعت ۰۸:۴۷

 
تظاهرات مردم برای بی ارزش شدن پول

تظاهرات مردم برای بی ارزش شدن پول