جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا

امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ۲۱:۰۷

 
تظاهرات مردم برای بی ارزش شدن پول

تظاهرات مردم برای بی ارزش شدن پول