امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۳۱

 
سیاست

سعید مدنی: جنبش سبز امروز و در مرحله تثبیت در قالب هنر، ادبیات، سیاست و سبک زندگی استمرار پیدا می کند

10 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=311

لینک کوتاه

–          نبش های اجتماعی به طور کلی سه مرحله را پشت سر می گذارند. مرحله اول ، مرحله اعتراض است به این معنا که مجموعه ای از افراد حول یک محور اعتراضی به مشترکاتی می رسند و در پی آن کنش اعتراضی دارند که نمودها و بروز علنی آن را در کف خیابان ها دیدیم . جنبش اجتماعی مردم ایران این مرحله را پشت سر گذاشته . ویژگی این مرحله ، عمدتا رویکرد سلبی آن است یعنی تاکید دارد بر نقد و نفی وضع موجود که نمونه اش را سال گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات دیدیم که این حضور اعتراضی مردم در خیابان ها در مرحله اول ، با شعار ” رای من کو؟ ” جلوه کرد و این شعار در واقع شعار محوری این مرحله بود .در مرحله دوم ، جنبش وارد سازمان شبکه ای می شود وبا ماهیت پررنگ تر جلوه می کند . لذا فارغ از پیوند های موقت و ناپایدارحاصل از تجمعات موردی قبل از آن به مناسبت های مختلف ، فعالان و بدنه جنبش پیوندهایی باثبات تر و عمیق تر در مقایسه با مرحله جنبش اعتراضی برقرار می کنند . در این مرحله ، ارزش های مشترک ، اصول مشترک و مشی مشترک جنبش شکل می گیرد و جنبش در قالب سازمان شبکه ای سامان پیدا می کند و وجوه اثباتی اش بیشتر نمود پیدا می کند ،لذا مثل گذشته دیگر در پی ” چه را نمی خواهد ” نیست بلکه رویکرد ” چه را می خواهد ” برمی گزیند و به اینجا میرسد که می داند در پی چیست . اوج این نگاه را در بیانیه 17 آقای مهندس موسوی می بینیم . حرکتی که از جهت هوشیاری و تیزبینی سیاسی شاید طی 30 سال گذشته بی نظیر بوده است. من بیش از یکصد تحلیل درباره آن بیانیه آقای موسوی خواندم که از جهت استراتژی ، مشی و تاکتیک ، به بررسی آن پرداخته بودند . در این بیانیه به خواست ها و مطالبات جنبش توجه شده است.

پس از مرحله دوم جنبش وارد مرحله سوم می شود ،یعنی مرحله ” تثبیت جنبش ” . جنبش سبز در حال حاضر در این مرحله قرار دارد .اگر تا پیش از این ، جنبش حالت ژله ای داشت ،حالا دارد فرم مشخصی پیدا می کند . در این مرحله جنبش از طریق رابطه های پایدارتر می تواند به یک سازماندهی حداقلی کلاسیک هم دست پیداکند . البته این سازمان بسیار کوچک است و در مقایسه با سازمان شبکه ای ،بسیار محدودتر است.اگر در مراحل اول و دوم ، جنبش تحت تاثیر شرایط بیرونی و فضای امنیتی و ریسک حضور بود ، در مرحله سوم قادر به ریسک پذیری بالاتر است . چرا ؟ چون به انسجام درونی رسیده است . حالا دیگر فقط حضور خیابانی اهمیت ندارد بلکه نمود جنبش در قالب های هنر ، ادبیات ، سیاست و سبک زندگی استمرار پیدا می کند.ما امروز نوعی از رفتار فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی را در جامعه می بینیم که سبز و ضد سبز را از یکدیگر متمایز می کند .

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما