هک شدن وبسایت چسب هل توسط مدافع حقوق کارگران

هک شدن وبسایت چسب هل توسط مدافع حقوق کارگران

275
0
SHARE
هک شدن وبسایت چسب هل توسط مدافع حقوق کارگران
هک شدن وبسایت چسب هل توسط مدافع حقوق کارگران

سایت کارخانه چسب هل به دلیل اعتراض به استثمار کارگران این کارخانه توسط یک معترض هک شد. این هکر نوشته در صورت تغییر قوانین استثماری، سایت این کارخانه را پس خواهد داد…

www.hlcity.ir

هک شدن وبسایت چسب هل توسط مدافع حقوق کارگران

بدون نظر

پاسخ دادن