برچسب: جهانشاه رشیدیان

ابعاد: هستی با یا بدون خدا

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: هستی با یا بدون خدا تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

ابعاد: سه اپوزیسیون متضاد

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: سه اپوزیسیون متضاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس

ادامه مطلب

ابعاد: اندر وصف صلح طلبی

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: اندر وصف صلح طلبی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس

ادامه مطلب

Non Mahram

Non Mahram: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression 18 JUIN 2019

ادامه مطلب

ابعاد: مسیر ناکجا آباد

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: مسیر ناکجا آباد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.