برچسب: بهروز فراهانی

میزگرد: دوران گذار (بخش دوم)

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند: سلسله برنامه هایی با نگاه نقادانه ایرانیان (بخش دوم) دوران گذار: مهمانان برنامه آقایان بهروز فراهانی و

ادامه مطلب

میزگرد: دوران گذار (بخش نخست)

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند: سلسله برنامه هایی با نگاه نقادانه ایرانیان (بخش نخست) دوران گذار: مهمانان برنامه آقایان بهروز فراهانی و

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.