فراخوان شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

فراخوان شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

59
0
SHARE

زمان: جمعه هشتم دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹

مکان:

75 Boulevard Vincent AuriolParis 13, Metro: chevaleret

برای همبستگی با کارگران زندانی و دربند،

برای آزادی کارگران در بند،

برای پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران

جمعه هشتم دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

انجمن کردهای مقیم فرانسه

هشتم آذرماه ۱۳۹۶

فراخوان شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

بدون نظر

پاسخ دادن