دسته بندی: ویژه رنگین کمان

خاطراتی از حسین شاه حسینی

فرهنگ قاسمی کمترکسی پیدا می شود که اهل سیاست باشد وحسین شاه حسینی را نشناسد. همینطور، کمتر کسی پیدا می شود که از نحله  ملیون ایران وطرفداران نهضت

ادامه مطلب
آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

در اعتراض به شیوه عمل در جمع آوری امضاء که در آبانماه ۱۳۹۶ تحت عنوان: «نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی»

با ۱۱۱ امضاء منتشر شد!!! زمانیکه مطلب «نامه سرگشاده به ملت ایران و به همه نهادهای جهانی» برای امضاء برای ماامضاء کنندگان ارسال شد، چنین گفته شد که

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.