جمهوری اسلامی و تدبیر کلانش در محاصره و به حاشیه حافظه راندن...

جمهوری اسلامی و تدبیر کلانش در محاصره و به حاشیه حافظه راندن حقایق و اپوزیسیون حقیقی

243
1
SHARE

س. ملکوتی

سناریو نمایشی و جعلی انتخابات همچنان و همانند سریال روزهای زندگی ادامه می یابد تا اذهان متردد را بر بنیاد برخی شواهد موجود به جعلی نبودن متقائد سازند . رئیسی شاکی میشود ، رسانه های جناحی همچنان سخن از حق و ناحقی ها میدارند تا جانبداری توده مردم را از این و ان جناح در تایید اصل انتخابات همواره همراه سازند . در سایه این تظاهر نمایشی و سخنان و اتهامات مهندسی شده پاسخ به الویت های اجرایی ، ترمیمی که بنیاد وعده ها بودند به حاشیه توجه رانده میشوند و ماشینری اعدام و تبهکاری و بیعدالتی بی وقفه در حرکت و عمل میباشند .
نمایش دوالیته قدرت هنوز بهانه ایست توجیه گرایانه برای بیمورد بودن وعده ها و عدم انجام پذیریشان . برای نظام ناکارامد هم این دوالیته نمایشی فرصتیست تا ناسرانجامی این و ان وعده را به فرصت های دیگری محول سازند و سالنهای انتظار دادخواهان رای دهنده به خود را همچنان وابسته به خود همراه بدارند . انتظاری که با خود انس بر می انگیزاند و شکستن اندک حرمت و کرامت الیت سیاسی منتقد اما باورمند به توهم انتخاباتی .
همین انتظار و پافشاری بر درستی گزینه صندوق رای میدان تازه ای از توجیهات را برای اصلاح طلبان و تحول خواهان و همچنین گستره بیشتر گسل میان الیت تحول خواه و انحلال خواه را بر پا میسازد ، و میرود تا تحول خواهان را در اینده ای نزدیک به دو قطب نادمان و سرخوردگان و استمرار طلبان اطاق انتظار در براورده شدن دادخواهیها انهم با پذیرش مرتبه ای تقلیل گرایانه بکشاند .
تدبیر کلان نظام در همه این سالها کوچ حافظه حقیقی بسوی حافظه ای مصنوع بود و همواره هست . مهندسی این کوچ از منظر بازی سیاست و روانشناسی سیاسی – اجتماعی شاید یکی از شاهکارهای پروپاگاندای سیاست در جهان معاصر ما باشد . از فردای پایان پذیری جنگ با عراق این تدبیر بطور اگاهانه کلید میخورد . حذف و ترور مخالفان نظام همراه با موازی سازی جعل واره ، تسخیر میادین زندگی و تلاش مخالفان در درون و برون مرز ، ایجاد رخنه و گسل در نیروهای مخالف ، برپایی چهره ها و کارکترهای مخالف در سیمایی از دادخواهی اما همپیمان با میثاق ماندگاری نظام در درون کشور و کوچ برخیشان به سرای غربت و تبعید و بر فراز نشاندن انان در طرح رسانه ها همراه با حذف سیستماتیک نیروها و چهره های تبعیدی و در خاتمه مفقود شدن و گم شدن نیروی حقیقی دادخواه عدالت و جایگزینیشان با دو زیستیان سیاست ، و ده ها ترفند و معماری خرد و کلان سیاست امروز قادر شدند بخش اعظمی از این کوچ حافظه را به سرانجامی خود برسانند . تسخیر و تصرف میدان طبیعی زندگی مخالفان و براندازان نظام یعنی تبعید و سرزمیهای تبعیدی با ارسال این دوزیستیان و تغییر گفتمان براندازانه به ترمیم های غیر ساختاری نظام ، گسترانیدن لابی های مدافع نظام و یا مدافع جناحی چه در درون اپوزیسیون تبعیدی و چه در معادلات سیاسی بینالمللی با استفاده و پشتیبانی از سوداگران سیاست و کارتلهای نفتی در توفق حمایت خوانی خود از سراب اصلاحات توانستند هم ماندگاری نظام را تا کنونیش ممکن سازند هم اپوزیسیون ایرانی را در گسلها ، ریزشها و معلق زیستی و برزخ نوعی از ماندگاری نگاه بدارند .
این فرایند انچنان گسترده عمل نمود که حتی اهالی اپوزیسیون هم بخشی از حافظه تصویری ، دادخواهی ، و مهمتر حافظه اعتماد و اعتبار به خود را به تاراج سپردند و امروز حقانیت ناداشته جعل واره ها و مصنوع ارسالی و تعبییه شده در تفکر و ذهنیت عمومی میدان تبعید را پذیرا شدند .
امروز ان موازی سازی ها قادرند حتی گفتمان اخلاق را کنترل نمایند و از این طریق گسلهای درونی اپوزیسیون را همچنان بر پا داشته و حتی عمق دهند . اصلاح طلبان در میدان تبعیدیان حضور دارند ، همه ابزار پروپاگاندای کلان را در اختیار و تصرف خود اوردند ، در صورت لزوم ملی میشوند ، ضد امپریالیزم میگردند ، دمکرات و حقوق بشری میشوند اما هم میتوانند چشم بر زندان و اعدام ببندند و انرا در شکل گزینه ای خود نهایتا بنگرند و هم قادرند از هر نیرو و کشوری در جهان سوداگر و تحجر و سیاست وام بلا عوض گرفته و یا کارمندان و مستخدمین اهداف انان گردند . اما وای به حال ان بیچاره تبعیدی که در جدال با اهریمن قدرتی چون جمهوری اسلامی بخواهد امدادی از روزنه ای با و یا بی تمنا دریافت نماید ، انگاه این قوم مهندسی شده با استفاده از اخلاق ناداشته خود قادرند همه شرایط تحریم اخلاقی و همیاری را بر این تحریم شدگان تبعیدی بر محیط ذهنی تبعیدی روا دارند . جمهوری اسلامی از این طریق قادر به مهار نمودن و در تنگنا قرار دادن اپوزیسیون ایرانی میشود . با نگاهی به میدان گسترده عمل دوزیستیان و اصلاح طلبان با سرمایه های خودی و جهانی و میدان تلاش کارزار براندازان پی به نتایج این تدبیر کلان میبریم . تاسف و تاثر اما در بازیگری نااگاهانه اهل تبعید در این تدبیر بیش از هر زخم دیگر است .
س. ملکوتی

جمهوری اسلامی و تدبیر کلانش در محاصره و به حاشیه حافظه راندن حقایق و اپوزیسیون حقیقی

1 نظر

  1. سلام اقای قاسم فرهنگ،
    دوست عزیز این تیتر بندیتان را درست کنید، روشن و واضح کنید. رنگبندیتان را شفاف کنید. اینکه شما با رنگ خاکستری روی تصویر سیاه و سفید می نویسید خواندن را با مشکل روبرو می کند و خواننده ی تنبل را می فرستدش جا دیگر. در ضمن حیف از سایت شماست که مهجور بماند. مثلا سرصفخه ی همین مقاله را نگاه کنید. ایکاش یک اتحاد بزرگ ایرانی های خارج از کشور درست شود. ایکاش یک رابطه تنگاتنگ برای فرو پاشاندن این حکومت ضد بشری سامان داده شود
    تندرست باشید

پاسخ دادن