اختلاس 12000 میلیارد تومانی خانواده روحانی

اختلاس 12000 میلیارد تومانی خانواده روحانی

418
0
SHARE
اختلاس 12000 میلیارد تومانی خانواده روحانی
اختلاس 12000 میلیارد تومانی خانواده روحانی

آیا میدانستید رسول دانیال زاده, ابر بدهکار بانکی که 12 هزار میلیارد تومان بواسط حسن فریدون واک گرفت و رفت

حسن فریدون, پدر عروس روحانی است!

هر دم از این باغ بری می رسد , تازه تر از تازه تری می رسد.

اختلاس 12000 میلیارد تومانی پدر عروس روحانی و اختلاس های حسین فریدون کم کم خبرش در جامعه پخش می شود. کسانی که به این غارتگران رای دادند و مردم را فریب دادند که بیائید به اینها رای بدهید ایا جوابی به وجدان خود دارند که بدهند؟ کسانی که بخشی از مردم را فریب دادند و دنباله روی این غارتگران و مفسدین کردند، آیا حاضرند از بقیه که رای ندادند به دلیل تهمت هایی که به انها زدند و فشارهایی که بر انها اوردند از خود انتقاد کنند. یا از آن مردم بصورت علنی عذر خواهی کنند و وارد در خواست مطالبات واقعی مردم و جنش مطالبه گرایی شوند؟

اختلاس 12000 میلیارد تومانی خانواده روحانی

اختلاس دوازده هزار میلیاردی رسول دانیال زاده

بدون نظر

پاسخ دادن