Tags Posts tagged with "مهم"

Tag: مهم

شاهین نجفی و آرش سبحانی؛ این کجا و آن کجا؟!: بهرام...

کمپین یا جنبش طبل آزاد (FREE DRUM) روز سه‌شنبه ۳ ژانویه ۲۰۱۷ در کلن در حمایت از زندانیان سیاسی ایران از جمله آرش صادقی...

بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا درباره مرگ هاشمی رفسنجانی

هموطنان آزاده برای سنجش رویدادهای سیاسی کشور، جبهه ملی ایران همواره حاکمیت ملت و منافع ملی را دو معیار اساسی می داند. جوهر حاکمیت ملت...

نشست یکصد و سیزدهم: گذشته و حال علوم انسانی در ایران...

با گسترش موسسات آموزش عالی در ایران آموزش علوم انسانی نیز گسترش چشمگیری یافته و گروه‌های وسیعی از دانشجویان با انتخاب علوم انسانی به...

نقش رسانه های وابسته در حفظ نظام ولایتی و کسری اپوزیسیون...

این متن را روزها پیش نوشتم اما فرصت تکمیل آنرا نداشتم. گفتگوی تلویزیون برابری با شاعر مردمی و عضو سازمان راه کارگر موجب شد...

بر ما چه رفته است؟: پرویز دستمالچی

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، بی شک، یکی از برجستگان جمهوری اسلامی ایران بود و باقی خواهد ماند. او که از پیروان فدائیان اسلام و...

در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم: بهروز سورن

تبادل اطلاعات از رایج ترین نکته های مبادلات و ارتباطات رایج میان کشورها محسوب می شود. جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی خود در...

سیاسی شدن یا خرد ورزیدن؟: منوچهر تقوی بیات

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام           گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند (حافظ) حافظ عاشق...

اثر با ارزشی از دوران صفویه در حال ویرانی ست

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «آوار مرگ بر قلعه تاریخی فین هرمزدگان سنگینی می کند» در پی انقلاب این قلعه چون دیگر آثار تاریخی ایرانزمین به...

نیهیلیسم یا پوچ گرائی: جهانشاه رشیدیان

این ترم  Nihilism  در عامیانه ترین نوع خود، نه تنها یک مفهوم و عملکرد نفی کلیشه ای دارد ، بلکه یک پشتوانه فلسفی و...