جلال ایجادی - رنگین کمان

نویسندگان Posts by جلال ایجادی

جلال ایجادی

38 POSTS 0 نظرات

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن (جلال ایجادی)

امروز متن رایج قرآن یگانه است ولی انسانهایی که آنرا تفسیر کرده و تبلیغ می کنند، بسیار متنوع می باشند. برای اینان قرآن یک...

انتخابات ایران، پراگماتیسم و آرمانگرایی: جلال ایجادی

مهندسی انتخابات انتخابات ایران با مهندسی ولایت فقیهی به پایان رسید. در این انتخابات، جمهوری اسلامی خواهان کسب مشروعیت جدید در سطح بین المللی و...

راهپیمایی ماه مه، نقش سندیکاها در فرانسه: جلال ایجادی

اول ماه مه در پاریس چگونه گذشت؟ سندیکاها نیروی اصلی شرکت کنندگان در این جشن هستند. در فرانسه از اواخر قرن نوزدهم سندیکالیسم قانونی...

نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته: جلال ایجادی

رفتار انسان تنها متاثر از عقل و تجربه نیست، بلکه عوامل ایدئولوژیکی و دینی مانند سیاست مذهبی و احساس و تبلیغ و هیجان و...

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه: جلال ایجادی

پژوهش های تاریخی هرمنوتیک در باره قرآن  یک نوآوری در ادبیات جامعه شناختی ایران است زیرا تا کنون هرگز چنین مطالبی انتشار نیافته اند....

قرآن، مبلغ پیام تورات: جلال ایجادی

در نوشته های پیشین به ارزیابی علمی از قرآن پرداخته و نشان دادم که قران فاقد قدسیت است زیرا یک سند تاریخی میباشد و...

عقیم کردن انسان و ایدئولوژیهای جنایتکار، گورخواب ها و شلاق حکومتی:...

جامعه ایران دچار یک بیماری ایدئولوژیک خطرناک است. این بیماری، ایدئولوژی تبعیض توتالیتاریسم و اسلامگرایی و نازیسم است. آنچه که در باره «گورخواب ها»...

آلودگی هوا و ریزگردها و مسئولیت سیاسیون و روشنفکران: جلال ایجادی

آیا ما باندازه کافی به ویرانگری های اکولوژیکی  توجه داریم؟ آیا خطرات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها را می شناسیم؟ گرمایش زمین و...

مرگ کاسترو مستبد و درماندگی فکری چپ ایرانی: جلال ایجادی

فیدل کاسترو مرد. او یک تاریخ و یک تراژدی بود. با آرمانهای میهن پرستانه انقلاب کرد و با کشتار و سرکوب مخالفان و حمایت...