نویسندگان Posts by admin

admin

2371 POSTS 0 نظرات

بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا درباره مرگ هاشمی رفسنجانی

هموطنان آزاده برای سنجش رویدادهای سیاسی کشور، جبهه ملی ایران همواره حاکمیت ملت و منافع ملی را دو معیار اساسی می داند. جوهر حاکمیت ملت...

نشست یکصد و سیزدهم: گذشته و حال علوم انسانی در ایران...

با گسترش موسسات آموزش عالی در ایران آموزش علوم انسانی نیز گسترش چشمگیری یافته و گروه‌های وسیعی از دانشجویان با انتخاب علوم انسانی به...

اثر با ارزشی از دوران صفویه در حال ویرانی ست

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «آوار مرگ بر قلعه تاریخی فین هرمزدگان سنگینی می کند» در پی انقلاب این قلعه چون دیگر آثار تاریخی ایرانزمین به...

به یاد خیزش سربداران در آمل!

یا ما سر خصم کوبیم به سنگ یا او سر ما به دار سازد آونگ فراداشت سی و پنجمین سالروز خیزش سربداران همایشی در پاریس...

اخلاق انسانى در برابر کاسبکارى سیاسى: بیژن پوینده

در باره سیاستکاران حرفه ای مدافع رفسنجانی و دیگر ناقضان جدی حقوق بشر: وقتی اخلاق انسانی زیر پا گذارده شود و نقض حقوق بشر...

جنایتکاران پاسخگوی تاریخ هستند: پویا راستگونیا

حکومت اسلامی و از جمله بخش های به اصطلاح اصلاحطلب و میانه رو آن به طور روز افزونی در حال اشاعه تاسف بار ترین...

“استخر” هم دیگه “امن” نیست!: تقى گیلانى

امروز وقتی رفتم استخر و درست لحظه‌ای که پایم رو توی آب گذاشتم بیاد " یارو " افتادم! در تمام مدتی که به آرامی...

کسب و کارش مرگ بود: مهدی اصلانی

خبر درگذشت یکی از نمادهای جنایت در حکومت اسلامی و سیاست‌ورزی که فاقدِ وجدان بود، مرا به ۷ مرداد سال ۱۳۶۷ پرت کرد. جمعه ۷...

زنـدانـی سـیـاسـی آزاد بـایـد گـردد

دوستآن زندانیان عقیدتیء سیاسی را فراموش نکنیم؛ زندانیانی که در روزهای گذشته در اعتصاب بوده‌اند یا همچنان در اعتصابند : آرش صادقی، علی شریعتی،...

مرگ رفسنجانی شروع یک واقعه در ایران است: امین بیات

هاشمی  وشرکاء از نخستین روزکسب قدرت سیاسی بعدازانقلاب مردمی در ایران علیه حکومت و دارودسته وابسته محمد ضاشاه درکنارخمینی و با یاری و حمایت...