فریدون خاوند - جامعه رنگین کمان

نویسندگان Posts by فریدون خاوند

فریدون خاوند

1 POSTS 0 نظرات

پایان اقتدار عربستان سعودی در عرصه نفت: فریدون خاوند

تنها یک معجزه می‌تواند نشست نفتی هفدهم آوریل در پایتخت قطر را، که با هدف ایجاد دگرگونی در بازار جهانی نفت در راستای منافع...