نویسندگان Posts by اسماعیل وفا یغمائی

اسماعیل وفا یغمائی

30 POSTS 0 نظرات

تاریخ و سیمای واقعی محمد (بخش دوم) محمد، عربستان و سنتها...

.سعید بهبهانی و گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی پیرامون تاریخ مکتوب و روایت اخوند https://youtu.be/iJ5IdeZjMFk  

کمال رفعت صفائی شاعری بزرگ در عرصه ای کوچک و فرصتی...

سعید بهبهانی و گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی پیرامون تاریخ مکتوب و روایت اخوند https://youtu.be/7Ek6Qpe-2YU

سب (دشنام) به پیغمبر، کشتن دشنام دهنده و موضع اسلام در...

سعید بهبهانی و گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی پیرامون تاریخ مکتوب و روایت اخوند https://youtu.be/1oEbnKfr7mE

تاریخ ایران، یعقوب لیث و زکریای رازی، معاصران امام زمان و...

سعید بهبهانی و گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی پیرامون تاریخ مکتوب و روایت اخوند https://www.youtube.com/watch?v=ispvX6Hzy2g

تاریخ،ایران باستانی و شادی و جشن, ایران اسلامی سوگ وعزا در...

سعید بهبهانی و گفت وگو با اسماعیل وفا یغمائی https://www.youtube.com/watch?v=BmfVsqbTAT0    

هشت مارس و سیمای زن ایرانی سایه روشن تاریخ و مذهب:...

سعید بهبهانی و گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی https://www.youtube.com/watch?v=uArlXzsQuws