جهانشاه رشیدیان - رنگین کمان

نویسندگان Posts by جهانشاه رشیدیان

جهانشاه رشیدیان

39 POSTS 0 نظرات

سلطنت چیست؟: جهانشاه رشیدیان

حکومت سلطنتی یا مونارکی Monarchy از ریشه یونانی Mona به معنی تنها و Arche به معنی قدرت استخراج و ترکیب ان به معنی تمرکز...

ستارگان: جهانشاه رشیدیان

روان میکند سپیده گرگ میشی ستارگان ما که ماده گرگان شیر داده اند در جنگل ستارگان احترام مادرانه را بدین گونه آموخته اند بازهای پر توان کبوتران...

نیهیلیسم یا پوچ گرائی: جهانشاه رشیدیان

این ترم Nihilism در عامیانه ترین نوع خود، نه تنها یک مفهوم و عملکرد نفی کلیشه ای دارد ، بلکه یک پشتوانه فلسفی و...

مجازات آخوند: جهانشاه رشیدیان

آخوند را بزرگترین مجازات عالم نه زندان و نه رسوائی. همان به که آنان را بکار گیرند تا دستان مخملی انان پینه زنند پیش از انکه زیر کار شاید...

هشتم مارس, روز زن: جهانشاه رشیدیان

حقوق زن در تمام قوانین کشورهای متمدن برابر با مرد است. آزادی، شانسهای پیشرفت، امنیت و مقاومت در برابر احجاف در این قوانین عنوان...

مهر فاتحان: جهانشاه رشیدیان

های ای مردمان قله های آفتاب که از جاودانگی نور بی خبرید فانوس بدست در کوره راهی تاریک راه ابریشمی قله را نمی بینید ؟ در گمان مهندسی...

چاه رحمت: جهانشاه رشیدیان

گفتند که چاه رحمت خلایق ست در حریم آب گوارا تا گوهر نفت یوسف کنعان طراوتش از اوست زیبا تر از هر غلام زلیخا گشت. خوش باوران وعده...

شهر من تهران: جهانشاه رشیدیان

هرکسی با ساز خود میرقصد اما شهر بیدار است پرده پندار من یکجا نمیگنجد بال میخواهد که تا شاید به سوی کهکشانها ره سپارد میزنم فریاد تا طنین صوت من...

در باره فحشا در ایران: جهانشاه رشیدیان

فحشا یکی از قدیمی ترین شغل ها است که همه جا رواج داشته. در اروپا, فحشا با شرایط بهداشتی یک شغل رسمی است...

نیهیلیسم یا پوچ گرائی: جهانشاه رشیدیان

این ترم  Nihilism  در عامیانه ترین نوع خود، نه تنها یک مفهوم و عملکرد نفی کلیشه ای دارد ، بلکه یک پشتوانه فلسفی و...