حسن بهگر - جامعه رنگین کمان

نویسندگان Posts by حسن بهگر

حسن بهگر

8 POSTS 0 نظرات

مردم ما عقب مانده اند یا روشنفکرانمان؟ (حسن بهگر)

وقتی خمینی می خواست قدرت را در دست بگیرد، جامعه را به مستکبران و مستضعفان  تقسیم کرد، امروز علاوه  برآن دو، طبقه جدیدی از...

آقای تاج زاده هنوز عمق جنایات رژیم جمهوری اسلامی را نمی...

پخش نوار سخنرانی آقای حسینعلی منتظری در مورد کشتار زندانیان ۶۷ موجب شد که آقای تاج زاده طی یادداشتی اعلام کند :«حاکمیت می‌تواند با...

خط و خال مقدس: حسن بهگر

ظاهرا تصویری از خانم شادی صدر جام می بر دست بر روی یک مبل طراحی شده از خانم پرستو فروهر ملایان و عوامل آنها...

درجنگ فیل و فنجان مسئول کیست؟: حسن بهگر

جنگ یا درگیری مسلحانه در جامعه ی بشری همواره وجود داشته، چه آن را  ناشی از طبیعت انسان  و چه زاده ی شرایط محیط...

نامه ی تاریخی یا شوخی تاریخی؟: حسن بهگر

مهدی کروبی طی نامه ای به حاکمیت استبدادی و « نانجیب » خوانده شدن خود اعتراض کرده است. این نامه از آن رو که...

مسابقه ی دوراندیشی: حسن بهگر

بحث بر سر نقش تاریخی بختیار در سال 57 تبدیل به مناقشه ای راجع به شخص او شده است . روزی نیست که چند...

ملی مذهبی ولی به نوبت: حسن بهگر

این روزها نامه ای (1) از رهبر نهضت ملی ایران دکتر مصدق (که در حقیقت رسید یک کتاب است) توسط اکبر هاشمی رفسنجانی  در...

یزدی ، اردوغان و چمران -یاران دبستانی: حسن بهگر

دوستی حکایت از آن می کرد که در جلسات عمومی اخیر نهضت آزادی دیگر رد و اثری از تصویر دکتر محمد مصدق دیده نمی...