فرهنگ قاسمی

نویسندگان Posts by فرهنگ قاسمی

فرهنگ قاسمی

34 POSTS 0 نظرات

تحقیقی درباره سخنان ترامپ براى خروج از کوپ ٢١ (فرهنگ قاسمى)

رفتار قدرتمندان بى اخلاق كه به عنوان روساى دولت ها بر ملت ها حكومت ميكنند در اين دهه هاى اخير بيش از هر زمان...

دژخیم کورش زعیم را به زندان باز خواند: فرهنگ قاسمى

تقديم به شهروند كورش زعيم كه فردا براى دفاع از آزادى به زندان اهريمن ميرود. گفتى به راستی، راستى را، و نهراسيدى از كژى و كژانديشان، گفتى...

به مناسبت ٢٩ اسفند زاد روز مصدق ناسیونالیسم، ملی گرائی و...

عده اى دانسته يا ندانسته ناسیوناليسم اروپائى را با ملى و ملى گرائى ايرانى در مفهومی برابر قرار ميدهند. ناسيوناليسم دراغلب كشور هاى اروپائى...

بخش دوم: انتخابات ایران وگزینه شرافتمندانه

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند: بخش دوم: انتخابات ايران وگزينه شرافتمندانه میهمان: فرهنگ قاسمی مجری برنامه: سیروس ملکوتی تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با...

 انتخابات و حقوق سیاسى در جمهوری اسلامی: فرهنگ قاسمى

بيش از ٣٨ است كه معضل و پرُبلماتيك (پرسش انگیر) انتخابات در جمهوري اسلامى همان حقوق سياسى مردم است که بود، به همین جهت...

بخش نخست: انتخابات فرانسه وافول دموکراسى ها در غرب

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند: بخش نخست: انتخابات فرانسه وافول دموكراسى ها در غرب میهمان: فرهنگ قاسمی مجری برنامه: سیروس ملکوتی تصویربردار وبخش...

Élections en France: Farhang Ghassemi

Malgré les critiques que j'ai depuis des années à la pratique de la démocratie dans les sociétés actuelles, je reste convaincu que le choix...

نه به “انتخابات” همان نه به جمهوری اسلامی و اصلاح پذیری...

 مقدمه وقتی در زمان محمد رضاشاه در «جامعه دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران» ما تعدادی انگشت شمار در پاریس فعالیت می‌کردیم...

گذار از جمهوری اسلامی یا اصلاحات؟: فرهنگ قاسمی

 مقدمه وقتی در زمان محمد رضاشاه در «جامعه دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران» ما تعدادی انگشت شمار در پاریس فعالیت می‌کردیم...

ملی کردن نفت ایران یک اقدام استراتژیک براى استقرار دموکراسى بود:...

به مناسبت ۲۹ اسفند در حالیکه بیش از یک قرن  دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه تزاری و بریتانیای کبیر برای منافع خود درایران رقابت...