محمد علی مهرآسا - جامعه رنگین کمان

نویسندگان Posts by محمد علی مهرآسا

محمد علی مهرآسا

22 POSTS 0 نظرات

بافت اجتماعی ایران کنونی به آن حد از رذالت رسید است...

وجود این وضع اسفناک و گریه آور در سرزمین ایران دو علت و دلیل اساسی دارد: ۱- در نتیجه انقلاب اسلامی، حکومت و زمامداری از...

انتخاباتی که آقای رهبر و حاکم مطلق به علن تقلبی بودنش...

به نظر من و با تأکید می گویم هیچ چیز به اندازه ی انتخابات مسئولان دولتی در کشوری که تحت سیطره نظامی استبدادی و...

تجزیه ایران تنها به سود استعمارگران و استثمارگران است؛ و فدرالیسم...

این مقاله چند ماه پیش نوشته شده و فراموشی سبب شده است که در محاق بماند و امروز منتشر شود. به هر حال بحثی...

سخنی در مورد جایزه اسکار آقای فرهادی!: محمد علی مهرآسا

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت؟! هممیهنان مرا یاری ده که قدرشناس باشند!   آیا تنها ما مردم ایران در این کره زمین این چنین هرزه گو...

هاشمی رفسنجانی به مانند خمینی جنایتکارانه به گور رفت!: محمدعلی مهرآسا

اکبر هاشمی رفسنجانی هم به هزار سالگان پیوست. او بی شک پایه و ستون اصلی انقلاب ۱۳۵۷ علیه شاه بود، و شگفتا همسان خمینی...

مرگ فیدل کاسترو: محمد علی مهرآسا

شاید خوانندگان شگفت زده شوند و بفرمایند«اوغر به خیر چه زود به یادش افتادید». مهم نیست چون من منتظر بودم تمام دیدگاه های مثبت...

کارگران بدبختی که شش ماه و یک سال است حقوق نگرفته...

با دیدن و شنیدن خبرهای مربوط به ایران و با توصیفهائی که از اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور می شود، راهی دیگر...

نامه ی سرگشاده دوم به خدمت آقای دکتر علی بهزادنیا!: محمد...

کسی که در تلویزیون تبلیغ دین دروغی می کند، باید منتظر پاسخ هم باشد. یکی از دوستان بسیار نزدیک و عزیزم که از نظر فلسفی...

تصور عقبماندگی مؤمنان در خارج از ذهنیّت عقیدتی کاری عبث است!!:...

گاه به گاه خداپرستان نماز نخوان و روزه نگیر و مسلمانانی که تنها از مسلمانی نامش را مانند کتاب بر دوش... حمل می کنند،...

شما را چه شده است و ما را چه می شود؟...

چرا از وجود همین مقدار زمین بی آب و علف و به نسبت خشک که از امپراتوری بزرگ ایران زمین برای این نسل از...