جهانگیر گلزار - جامعه رنگین کمان

نویسندگان Posts by جهانگیر گلزار

جهانگیر گلزار

8 POSTS 0 نظرات

تحریم فعال  انتخابات و خواهان حقوق خویش گردیدن: جهانگیر گلزار

انتخابات در ایران در چه شرایطی دارد انجام می گیرد ؟ کسانی که خود را کاندیدای پست ریاست جمهوری کرده اند آیا راه حل برای...

راه رهایی از تبعیضها و خشونتها با حقوقمداری: جهانگیر گلزار 

به وضعیت امروز ایران نگاه کنیم و ببینیم کدام یک از مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بیشتر مشکل ساز شده اند...

خشونت اسباب تداوم استبداد: جهانگیر گلزار

متن سخنرانی در جلسه به مناسبت منع شکنجه در  (کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ) در شهر هانور آلمان ۲ یولی ۲۰۱۶ انسانها...

اعتیاد بیماری ویران که استبداد از آن بهره می برد: جهانگیر...

یکی از معضلات مهم جامعه ایران اعتیاد است . اعتیاد بصورت سنتی آن ، اعتیاد به سیگار و قلیان و حشیش و تریاکو الکل بوده...

دلایل لزوم عدم شرکت در “انتخابات” نظام: جهانگیر گلزار

در ایران تا هفته دیگر، "انتخابات" مجلس و "انتخابات" خبرگان برگزار می شود. در دنیا در انتخابات مردم شرکت می کنند تا بتوانند تأثیر...

ربط حقوقمداری با بسط دمکراسی: جهانگیر گلزار

متن سخنرانی در جلسه نشست سالانه کانونهای مدافعین حقوق بشر در ایران  در شهر هانور آلمان به مناسبت سالروز حقوق بشر اگر رسیدن به...

 امکان تحول در جامعه بر اساس کدام اصل راهنما؟ جهانگیر گلزار

این روزها صحنه های از دست دادن جان مهاجران موضوع اخبار گردیده است . مرگ در کامیون و مرگ در دریا و مرگ در...

رابطه استقلال و آزادی با حقوقمداری

کسی به انسان اجازه زندگی کردن نمی دهد و هیچ انسانی برای زنده بودن از کسی اجازه نمیگیرد. برای نمونه کسی به نوزاد نمی...