بهروز سورن - جامعه رنگین کمان

نویسندگان Posts by بهروز سورن

بهروز سورن

27 POSTS 0 نظرات

برخورد داعش ها در تهران (بهروز سورن)

دو حمله تروریستی به مجلس و قبر خمینی سر تیتر کلیه خبرگزاری های داخلی و خارجی در منطقه بود. بر طبق گزارشات داعش در...

نقش رسانه های وابسته در حفظ نظام ولایتی و کسری اپوزیسیون...

این متن را روزها پیش نوشتم اما فرصت تکمیل آنرا نداشتم. گفتگوی تلویزیون برابری با شاعر مردمی و عضو سازمان راه کارگر موجب شد...

در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم: بهروز سورن

تبادل اطلاعات از رایج ترین نکته های مبادلات و ارتباطات رایج میان کشورها محسوب می شود. جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی خود در...

در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم: بهروز سورن

 شهر وین بهشت و پایتخت جاسوسان بین المللی است. این نکته  بارها و مکرر از طریق جراید در سایر کشورها مطرح شده است. بر اساس...

در اعماق چه می گذرد؟ – بخش دوم: بهروز سورن

طبقه بندی اولیه جاسوسان بطور کلی به دو شکل بوده است. یک دسته که فرستاده میشوند تا در یک نهاد , ارگان یا سازمان...

ایشان! به کشتار هزاران زندانی سیاسی دگراندیش و بی دفاع افتخار...

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در تازه ترین گفتار خود به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اشاره و به اقدامات جنایتکارانه...

نان و خمپاره!: بهروز سورن

پنج سال است که آتش جنگ در سوریه برافروخته شده است. بنابر گزارشات منابع حقوق بشری بیش از دویست و نود هزار کشته تا...

اینجا بهار در تابستان می روید!: بهروز سورن

قطعا در پشت دیوار سکوت و حاشای رژیم درباره کشتار همگانی سال ۶۷ در زندانها اسناد و مدارک بسیاری هنوز نهفته مانده است و...

فایل صوتی منتظری سندی از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی...

 نوار صوتی منتشر شده از سوی وب سایت آیت الله منتظری یکی از جدید ترین اسنادی است که درباره کشتار سراسری زندانیان سیاسی در...

رفتار وحشیانه دولت استرالیا با پناهندگان, درپس نقاب انساندوستی: بهروز سورن

این مصاحبه ها هم اکنون دولت استرالیا را در برابر تنگناهای سیاسی و حقوق بشری جدیدی قرار داده و چهره پلید این دولت و...