فردا ٢٩ اردیبهشت سالروز تولد دکتر مصدق است

فردا ٢٩ اردیبهشت سالروز تولد دکتر مصدق است

201
0
SHARE
mosadegh_14

تولدش خجسته باد
29 اردیبهشت روز تولد پیشوای ملت ایران و سمبل آزادیخواهی دکتر
محمد مصدق است . او که از طرف پهلوی ها تلاشگر نابودی ایران نام گرفت و کودتای اراذل و اوباش و فاحشه ها با پول امریکا و انگلیس را بر علیه آزادیخواهی ( رستاخیز ملت ایران ) نام نهادند یا از طرف اسلامی ها مسلمان نبود و اگر اسلام سیلی اش را ( کودتای 28 مرداد ) را به او نمیزد او سیلی به صورت اسلام میزد . طرفدارانش هم تفاله های جمعیتی خطاب شدند که در سال 32 سگی را عینک زده و جلوی مجلس آورده و به او آیت الله گفته اند . خودش زیبا گفته بود :
دیکتاتور آنقدر خودش را در انزوا قرار میدهد که از مرده در گور هم میترسد.

جمشید شید مهر

بدون نظر

پاسخ دادن