نامزدهای «انتخابات» ریاست جمهوری، آقایان روحانی و رئیسی!

نامزدهای «انتخابات» ریاست جمهوری، آقایان روحانی و رئیسی!

292
0
SHARE
چه خبر از ده‌ها زندانی عقیدتی؟ آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، هنگامه شهیدی… (در اعتصاب غذا)، مراد ثقفی، احسان مازندرانی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، سعید شیرزاد، زندانیان بهائی ………
اعتصاب غذای خشک، خطر مرگ روزنامه‌نگار هنگامه شهیدی، ۷۰ روز در اعتصاب
حال آتنا دائمی وخیم است؛ زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان و کودکان کار، ۴۰ روز در اعتصاب غذا
اسماعیل عبدی معلم زندانی ۱۶ روز در اعتصاب غذا

@hengamehshahid2
http://www.rsf-persan.org/article17628.html

@AtenaDaemi
https://www.radiozamaneh.com/340687

#free_esmaeil_abdi
https://www.radiozamaneh.com/340490

@golrokhiraee & @arashsadeghi18 ‏ @ArashSadegh ‏
@EhsanMazandaran ‏

بدون نظر

پاسخ دادن