بخش دوم: “انتخابات” و مشروعیت رژیم

بخش دوم: “انتخابات” و مشروعیت رژیم

461
0
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
بخش دوم: “انتخابات” و مشروعیت رژیم
میهمانان: ایراندخت انصاری, مهتاب قربانی, رئوف کعبی و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با دستیاری داوود.

پاریس، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ می ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

بدون نظر

پاسخ دادن