ستارگان: جهانشاه رشیدیان

ستارگان: جهانشاه رشیدیان

180
0
SHARE

روان میکند سپیده گرگ میشی ستارگان ما
که ماده گرگان شیر داده اند در جنگل
ستارگان احترام مادرانه را بدین گونه آموخته اند
بازهای پر توان کبوتران مرده نمی خورند

ستارگان می دانند که در تیررس مردانند
در میدام جنگ در سپیده گرگ و میش
ستارگان آرام میروند روی قله کوه
وقتی چکاچک زنجیر ها آنان را به خود کشد
باز میگردند به جنگل شعله ور

با پرتو درخشان خود
در میان گلوله های گوشت سوزان
سوخته، مانند خواهران و برادران پیشین.

ماده گرگان کودکان جدید شیر خواهند داد
در لانه های پر مهر زیر درختان
زیر طاق های آسمان
هزاران ستاره خواهند شد
آگاه به احترام مادرانه.

جهانشاه رشیدیان

بدون نظر

پاسخ دادن