مجازات آخوند: جهانشاه رشیدیان

مجازات آخوند: جهانشاه رشیدیان

208
0
SHARE

آخوند را بزرگترین مجازات عالم
نه زندان و نه رسوائی.

همان به که آنان را بکار گیرند
تا دستان مخملی انان پینه زنند
پیش از انکه زیر کار
شاید ان بینوا شود سقط.

آخوند انگلی ست بی حیا
که در عمر طولانی خود
شکم از دست رنج دیگران پر کند
و با توش پیر مرد زحمت کش
زند آروق عافیت .

جهانشاه رشیدیان

بدون نظر

پاسخ دادن