بخش دوم: درستی یا نادرستی انتخابات

بخش دوم: درستی یا نادرستی انتخابات

485
0
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
بخش دوم: درستی یا نادرستی انتخابات
میهمانان: بهروز عارفی و مهران مصطفوی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با دستیاری داوود.

پاریس، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ برابر با ۸ آوریل ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

بدون نظر

پاسخ دادن