بخش نخست: انتخابات ها ودمکراسی ها، دموکراسی ها وانتخابات ها

بخش نخست: انتخابات ها ودمکراسی ها، دموکراسی ها وانتخابات ها

551
0
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
بخش نخست: انتخابات ها ودمکراسی ها، دموکراسی ها وانتخابات ها
میهمانان: بهروز عارفی و مهران مصطفوی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با دستیاری داوود.

پاریس، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ برابر با ۸ آوریل ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

بدون نظر

پاسخ دادن