کوروش زعیم: دلیل محکومیتم فعالیت در جبهه ملی ایران است

کوروش زعیم: دلیل محکومیتم فعالیت در جبهه ملی ایران است

301
0
SHARE

کوروش زعیم که با ۷۸ سال سن از کهنسالترین زندانیان سیاسی بشمار میرود شنبه پنجم فروردین‌ماه برای امور درمانی از زندان اوین مرخص شد.

وی به رادیو فردا گفت که این یک مرخصی درمانی است چون یک عمل جراحی در بیمارستان داشته و برای گذراندن دوران نقاهت در خانه پنج روز مرخصی گرفته که روز چهارشنبه ۹ فروردین مرخصی وب تا پس از سیزده بدر تمدید شده است.

کوروش زعیم با اشاره به یک محکومیت سه ساله تعلیقی در سال ۹۰ و حکم یکسال حبس تعزیری در سال ۹۴ و بعد تبدیل حکم سه سال تعلیقی به تعزیری میگوید که مجموعا به چهار سال حبس محکوم شده که اکنون حدود هشت ماه و نیم در زندان بوده است.

وی که دوره حبس را در بند عمومی زندان اوین طی میکند اظهار میدارد که در این بند زندانیان مالی و بزهکاری و سیاسی و امنیتی همه با هم هستند و مسئله امنیتی آنجا اعمال نمیشود.

این عضو برجسته ایران/">جبهه ملی ایران در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا با کوشندگان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سرشناس همبند بوده است به «آرش صادقی» و شرایط وخیم سلامت وی پس از هفتاد روز اعتصاب غذا اشاره میکند و بیانیه ای که به نشانه پشتیبانی از او در زندان صادر کرد با این عنوان که «بابی سندز ایران نامش آرش است».

کوروش زعیم درباره امکان آزادی پیش از پایان دوره محکومیتش میگوید در صورت ادغام دو مورد محکومیتش که هر دو را در پیوند با فعالیت خود در ایران/">جبهه ملی ایران میداند با سپری شدن یک سوم دوره محکومیت امکان آزادی مشروط وجود دارد.

این کنشگر سیاسی تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است.

کوروش زعیم آثاری را تألیف و ترجمه کرده است که انتشار یافته اند.

 

رادیو فردا

بدون نظر

پاسخ دادن