پیام جبهه ملی ایران – اروپا به مناسبت نوروز ۱۳۹۶

پیام جبهه ملی ایران – اروپا به مناسبت نوروز ۱۳۹۶

309
0
SHARE

هممیهنان آزاده،

بیزار از مراسم گریه و زاری، سینه زنی و خودآزاری برای کسانی که چندین سد سال پیش در جنگ قدرت هلاک شده اند، پیکار کنیم با این فرهنگ مرده پرستیِ غیر ایرانی که روز بروز دم زدن و زندگی انسانی را به ملت ایرانی ما تنگ و تیره تر می‌کندبجنگیم با این متظاهرین و شیفته گان مالُ قدرت و دزدیُ فساد و آدمکشیبجنگیم با این چپاول گران میهنمانبزرگ بداریم جشن خجسته نوروز و دیگر جشنهای شاد و جان و روان پرور ایرانی رابگیریم میهنمان ایران را از این انیرانیانستایش کنیم راستگویی و راستی رادست کوته کنیم بَدان ز بَد.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم، لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

ایران/">جبهه ملی ایران– اروپا آمدن بهار و جشن خجسته نوروز را به همه همیهنان آزاده و میهندوست شادباش می‌گوید و سالی پر از شادیُ مهر و پیروزی برای همه آن‌هایی آرزو دارد که دلشان برای ایرانی آزاد و آباد می‌تپد، بویژه به آن زنان و مردانی که در نبرد با تاریکی و تاریک اندیشی چراغ بدست گرفته و نور می افشانند؛ به نرگس محمدی، آرش صادقی، کورش زعیم و صدها دیگر از فرزندان راستین و دلاور ایران.

ایران/">جبهه ملی ایران ـ اروپا

یک‌شنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۵۹

بدون نظر

پاسخ دادن