گزارش تصویری: تخلیۀ اردوگاه پناهجویان در «کاله» به پایان رسید

گزارش تصویری: تخلیۀ اردوگاه پناهجویان در «کاله» به پایان رسید

476
0
SHARE

فرماندار شهرستان «پادوکاله» روز چهارشنبه ٢۶ اکتبر/ ۵ آبان، پایان عملیّات انتقال پناه جویانی را که تا کنون در اردوگاه غیرقانونی «کاله» معروف به جنگل اقامت داشتند، اعلام کرد. خانم «فابییِن بوسیو» در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت «امروز واقعاً پایان جنگل است». بگفتۀ وی تا ظهر چهارشنبه «بیش از ۵٠٠٠ تن از پناه جویان به اقامت‌گاه‌های مستقر در سراسر خاک فرانسه منتقل شده‌اند و با توجه به اینکه هنوز ١۶٠٠ جای خالی دیگر موجود است همۀ آنان تا پایان چهارشنبه از «اردوگاه کاله» خارج خواهند شد».

عملیّات تخریب چادرها و آلونک های تخلیه شده، بگفتۀ فرماندار «پادوکاله» از شب چهارشنبه آغاز می شود و شرکت مسئول از تجهیزات پیشرفته ای به این منظور استفاده خواهد کرد.

شب گذشته شماری از پناه جویان که به امیّد رفتن به انگلستان مایل به ترک «کاله» نیستند برخی چادر‌ها و آلونک ها را به آتش کشیدند. بر اثر انفجار دو کپسول کوچک گاز دو نفر زخم برداشتند. با این حال با دخالت نیروهای انتظامی و آتش نشانی آرامش به اردوگاه بازگشت و انتقال پناه جویان بامداد چهارشنبه از سر گرفته شد.

هنوز شمار افرادی که حاضر به انتقال به اقامتگاه‌های دیگر نخواهند شد، بروشنی معلوم نیست. فرماندار «پادوکاله» با این حال اطمینان داد که از صبح پنجشنبه بجز افراد نابالغ که مشمول طرح انتقال نیستند دیگر پناه جوئی در این اردوگاه باقی نماند.

انجمن های کمک به پناه جویان ابراز نگرانی می کنند که برخی از این افراد با ترک «کاله» در اطراف پنهان شده و در جای دیگری در نزدیکی همین محل اندک اندک «زاغه نشینی» تازه ای براه اندازند.

 تنها بخش قانونی اردوگاه «کاله» که مجهز به خوابگاه‌های بهداشتی است برای نگهداری ١۵٠٠ پناه جوی نابالغ حفظ خواهد شد. این پناه جویان دارای پیوندهای خانوادگی در انگلستان هستند و مقامات این کشور تعهد کرده اند پس از بررسی موقعیت آنان با تقاضای پناهندگی آنها موافقت کنند.

بدون نظر

پاسخ دادن