شاهکار یک پناهجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه

شاهکار یک پناهجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه

1643
0
SHARE

unnamed (8)

این شاهکار هنری یک پناهجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت پناهندگان را با سنگهای رودخانه و دریا به تصویر درآورده.

بدون نظر

پاسخ دادن