جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت : فرهنگ قاسمی

جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت : فرهنگ قاسمی

729
0
SHARE
souverainte_ghassemi

souverainte_ghassemiاز: فرهنگ قاسمی

این کتاب دارای مقالاتی است در باب آزادی، دمکراسی، استقلال، لائیسته و جمهوریت و در رد اندیشه ولایت فقیه و ابزار جکومتی آن یعنی جمهوری اسلامی. نگارنده از این تز دفاع می کند که اپوزیسیون می تواند در سایه همبستگی نیروهای خود در امر برزمین کوبیدن رژیم جمهوری اسلامی موفق شده و به استقرار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد و بدون واسطه برای شهروند ایرانی نائل آید. او با تحلیل ها تاریخی و سیاسی خود اثبات می کند که این کار در درجه نخست از طریق استدلال، منطق و ارایه تصویری درست از جامعه ی آرمانی اپوزیسیون مستقل و آزاد انجام پذیر است اما اگر چنین امکانی سرکوب شود قیام مردم ایران و استقرار  حاکمیت ملت چاره رهائی ازاین وضعیت اسفبار است.  همینطور بر این حقیقت پافشاری دارد که مسائل و معضلات ایران فردا چنان پیچیده اند که هیچ گروه سیاسی هوشمند و بی غرضی به تنهائی نمی تواند نقشه راه و برنامه ای کامل به مقیاس مشکلات بزرگی که پیش روی است را ارائه کرده و به ضرس قاطع ادعا کند که از عهده ی عملی ساختن آن برخواهد آمد. از نظر او اپوزیسیون جمهوری اسلامی تنها در سایه همبستگی ملی شانس بدیل شدن واقعی را خواهد یافت.

قطع وزیری ۵۶۹  صفحه

قیمت : ۱۰ یورو

برای سفارش خرید کتاب با “جامعه رنگین کمان”، به آدرس editions@rangin-kaman.org تماس بگیرید.

بدون نظر

پاسخ دادن