چهره ها: این قسمت (رئوف کعبی) بخش دوم

چهره ها: این قسمت (رئوف کعبی) بخش دوم

247
0
SHARE
چهره ها: این قسمت (رئوف کعبی)
چهره ها: این قسمت (رئوف کعبی)

چهره ها

قسمت دوم : رئوف کعبی

سیروس ملکوتی: رئوف کعبی – چهره‌ها (بخش دوم)

عنوان برنامه ایست در معرفی و شناختی درون گرایانه از شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در قالب گفتگویی صمیمی…

برنامه ای از رسانه رنگین کمان

 

چهره ها: این قسمت (رئوف کعبی) بخش دوم

بدون نظر

پاسخ دادن