بخش نخست: برنامه حسن روحانى بعد از انتخابات

بخش نخست: برنامه حسن روحانى بعد از انتخابات

435
0
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تقدیم می کند:

بخش نخست: برنامه حسن روحانى بعد از انتخابات

میهمانان: مهران مصطفوی و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار وبخش فنی: فرشاد

پاریس، ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۴ ژوئن ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

بدون نظر

پاسخ دادن